Politik

Infrastruktur
Moderaterna

Infrastruktur

Moderaterna vill och arbetar för att:

  • Vi hållbart ska investera i vägar, järnväg, hamnar och flygplatser
  • Tågen ska gå i tid och vägarna ska gå att köra säkert på
  • Att ha den infrastruktur som krävs för ett starkt försvar
  • Snabba på utbyggnaden av laddinfrastruktur, vätgas- och biodrivmedelstillverkning
  • Möjliggöra den gröna omställningen med fossilfri el från sol, vind, vatten och utbyggd kärnkraft

Fungerade infrastruktur är en förutsättning för jobb och tillväxt. Dessvärre är svensk infrastruktur långt ifrån fungerande. Människor får sina bilar förstörda på dåliga vägar och pendlare fryser på perronger i väntan på tåg som inte kommer. Näringslivet vittnar om problem med att frakta varor genom landet. Sverige har en hissnande underhållsskuld på väg och järnväg på över 80 miljarder kronor. Det har Sverige inte råd med.

Den moderatledda regeringen arbetar därför med att lägga om infrastrukturpolitiken. Det är slut på dyra skrytprojekt och att lova allt till alla. Vi tar ansvar för skattebetalarnas pengar vilket innebär att prioritera upprustning av vägar, spår, hamnar och flygplatser. Vi behöver bygga bort flaskhalsar så pendlingen fungerar bättre, bygga nytt där det ger mest samhällsekonomisk nytta, förlänga stationer för längre tåg och stärka vägar för tyngre lastbilar. Människor och företag ska kunna lita på att tågen kommer i tid och att vägarna går att köra på även vintertid.

Vi tar klimathotet på allvar och prioriterar den gröna omställningen. Flera av världens största företag investerar mångmiljardbelopp i forskning som tar sikte på en framtid där flyg, båtar, bilar och bussar drivs av fossilfria energikällor. Det är akademin och näringslivet som driver utvecklingen framåt. Moderaterna vill möjliggöra omställningen med fossilfri el från sol, vind, vatten och utbyggd kärnkraft.  Vi ska möta framtiden genom att bygga fler laddstolpar, laddstationer och elektrifiera flygplatser samtidigt som vi säkerställer storskalig tillgång till bland annat biodrivmedel och vätgas.

Det kommer ta tid att vända på utvecklingen. För att lyckas måste vi utgå från det som ger mest samhällsnytta. Det är så vi bygger Sverige hållbart och starkt.

Bifogade filer