Politik

Hur får vi ordning på brottsligheten?
Moderaterna

Hur får vi ordning på brottsligheten?

Sommaren 2021 meddelades att en man som dömts för grov våldtäkt mot en kvinna i Malmö fick 840 000 kronor i skadestånd. Efter alla straffrabatter fick han ett så lågt straff att han helt enkelt hade suttit häktad för länge. I november stod det klart att skadeståndet till den ihjälskjutna polisens sambo, vars barn kommer växa upp utan sin pappa, blev 85 741 kronor. Det är inte värdigt ett land som säger sig stå på brottsoffrets sida. Och det är ett symtom på att någonting inte står rätt till. Den moderatledda regeringen har inlett en offensiv mot den grova organiserade brottsligheten.

Den ökade grova brottsligheten gör människor otrygga.

Sverige är nu ett land med ökande gängvåld, växande utanförskap och skenande elpriser – trots världens fjärde högsta skattetryck. Vi har nu mer än en skjutning eller sprängning om dagen, och en dödsskjutning i veckan. Tre gånger så många av invånarna i Sverige dör av skjutningar, jämfört med EU-snittet. Mammor vittnar om hur de inte vågar släppa ut sina barn för att leka på innergården och föräldrar känner sig tvungna att hämta sina barn efter fotbollsträningen så att inget ska hända dem på vägen hem. Samtidigt är var tredje kvinna rädd att röra sig ute på kvällen, och enligt den Nationella trygghetsundersökningen är den upplevda otryggheten större än någonsin. Det är inte konstigt. Antalet utsatta för sexualbrott har ökat drastiskt sedan år 2014. Under samma period har antalet anmälda ungdomsrån mer än fördubblats.

Svensk rättspolitik missar brottsoffret.

Svensk rättspolitik värnar i praktiken ofta gärningsmännen, framför tryggheten och respekten för dagens och morgondagens brottsoffer. Vidare ska vi betänka att ett brott drabbar många: dels den som blir utsatt för brottet, dels familjen och vänner till offret. Trots det är det ofta gärningsmannen som står i fokus för samhällets olika insatser. Vi vill förändra detta i grunden. Vår bestämda uppfattning är att samhället alltid ska stå på brottsoffret sida.

Svensk rättspolitik får inte äventyra rättsstatens legitimitet.

Samtidigt som våldet och otryggheten inskränker friheten och vardagen för allt fler, halkar politiken efter. Gång på gång ser vi hur utdömda straff och skadestånd står i kontrast till det allmänna rättsmedvetandet och medborgarnas syn på vad som är rättvist. Men vad händer med förtroendet för rättsstaten när människor upplever att rättsväsendet inte fyller sin funktion? Och vad händer med viljan att anmäla brott, vittna och medverka i rättsprocessen? Eller om vi tar det ett steg längre: Vad händer om människor väljer att ta rättvisan i egna händer?

Så hur ska vi få ordning på brottsligheten?

Kvinnor ska inte vara rädda för att vistas utomhus på kvällstid. Tidningsutdelare ska inte behöva bära överfallslarm. Butiksägare ska inte behöva lägga ned sina verksamheter på grund av hot och utpressning. Kriminella ska inte tillåtas terrorisera vanligt folk.

Sedan den moderatledda regeringen tillträdde har mycket gjorts inom området, bland annat har utredningar om visitationszoner och anonyma vittnen tillsatts. Idag lanseras en ny offensiv mot kriminalitet.

Vad har regeringen gjort under sina första 100 dagar?

• Tillsatt utredning om anonyma vittnen.


• Tillsatt utredning om visitationszoner.


• Lagt en proposition om kommunernas brottsförebyggande arbete.


• Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstör ska öka tillgången till föräldraskapsstöd i hela landet, särskilt i syfte att förebygga kriminalitet bland barn och unga.


• Kriminalvården ska utreda hur kapaciteten behöver byggas ut på häkten och anstalter.


• Kriminalvården ska redovisa en plan för att säkra myndighetens kompetensförsörjning.


• Uppdrag att skala upp arbetet med regionala resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck.


• Tilläggsdirektiv om kriminalisering av oskuldskontroller, oskuldsoperationer och oskuldsintyg.


• Brottsoffermyndigheten ska genomföra informationsinsatser till personer i särskilt utsatt situation, bland annat barn och personer utsatta för hedersrelaterat förtryck


• Brottsoffermyndigheten ska genomföra en kartläggning av samhällets samlade stöd till brottsoffer.


• Lagrådsremiss om sänkt åldersgräns för öppna insatser utan vårdnadshavares samtycke till barn.

Vilka åtgärder är på gång?

  • Regelverket för ersättning till brottsoffer ska ses över
  • Det ska ske en bred översyn av straffskalorna, påföljderna och systemet för straffmätning ska ses över
  • Straffrabatten för unga och straffmyndighetsåldern ska ses över
  • Kamerabevakningslagen ska ses över för att möjliggöra kamerabevakning oftare och på fler platser
  • En ny sekretessregel för att bekämpa brott. Regeln innebär att brottsbekämpande myndigheter ges möjlighet att utbyta information, vilket fram till nu inte varit möjligt.
  • Skärpta straff för brott i kriminella nätverk.
  • Utökade möjligheter för preventiva tvångsåtgärder, exempelvis användning av hemlig avlyssning när en person för att förhindra och upptäcka brottslighet i kriminella nätverk.
  • Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott, vilket innebär att personer under 15 år som begår brott ska kunna utredas av polis. Likaså ska brottsoffer yngre än 15 år kunna få ett juridiskt ombud.

Bifogade filer