Politik

Hälso- och sjukvård samt psykiatri
Moderaterna

Hälso- och sjukvård samt psykiatri

Tillgänglig och kvalitativ vård oavsett var man bor

Moderaterna sätter patientens bästa främst. Sverige ska ha en hälso- och sjukvård av hög kvalitet som är tillgänglig när man behöver den. En förutsättning för att uppnå det är att vården präglas av valfrihet för patienten och en mångfald av aktörer vilket ger vårdpersonal goda möjligheter att välja arbetsgivare. Det finns mycket som är bra inom svensk hälso- och sjukvård såsom hög medicinsk kvalitet, ett väl fungerande mottagande för akut sjukvård och att vårdens personal är välutbildad och kompetent. Samtidigt är personalen och de ekonomiska resurserna i vården hårt ansträngda.

Vår hälso- och sjukvårdspolitik utgår från insikten om att vårdköerna är långa och att vården är ojämlik med stora regionala skillnader gällande kvalitet, tillgänglighet och väntetider. Antalet äldre i befolkningen blir allt fler, vilket påverkar användandet av vårdens resurser. Den psykiska ohälsan är omfattande bland såväl barn och unga som vuxna. Samtidigt är väntetiderna till psykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin långa och varierande beroende på var i landet man bor. Kvinnors sjukdomar och hälsa har under lång tid varit eftersatt inom forskning och arbetet i vården. Vidare är hälso- och sjukvården alldeles för tyngd av byråkrati och administration. Det måste vara lätt att som patient och anhörig veta vart man ska vända sig för att få hjälp, men så är det tyvärr inte alltid idag.

För att patienten ska kunna få bästa möjliga vård i rätt tid prioriterar vi att utveckla förutsättningarna för vårdens personal att hållbart och långsiktigt orka arbeta med vård och omsorg.

Moderaterna vill och arbetar för att:

  • Patienten ska få en trygg och tillgänglig vård i rätt tid av hög kvalitet
  • Prioritera en jämställd vård med fokus på kvinnors sjukdomar och hälsa, samt en förstärkt förlossningsvård
  • Ta bort köerna till barn- och ungdomspsykiatrin
  • Förstärka cancervården och barncancervården i syfte att minska dödligheten i cancer
  • Minska administration, krångel och byråkrati inom sjukvården

Läs mer om vår politik och vad regeringen gör just nu på området genom att klicka här

Bifogade filer