Politik

Brott och straff
Moderaterna

Brott och straff

Det behövs ett paradigmskifte i kriminalpolitiken för att återupprätta tryggheten

Sverige befinner sig i ett mycket allvarligt läge. Den grova organiserade brottsligheten hotar vårt fria och öppna samhälle. Det dödliga skjutvapenvåldet har eskalerat och vi har mångdubbelt fler skjutningar och sprängningar än Norge, Danmark och Finland tillsammans.

Den moderatledda regeringen har därför gjort det till en av sina viktigaste uppgifter att vända utvecklingen och återupprätta tryggheten i Sverige. Planen ligger fast: Slå mot det grova våldet, strypa den kriminella ekonomin och bryta rekryteringen av barn och unga till gängen.

Straffen i Sverige är sedan länge orättvist låga och står inte i proportion till de brott som begås. Nu genomförs ett paradigmskifte inom kriminalpolitiken, där brottsoffret sätts i centrum och straffen speglar brottets allvar. Den moderatledda regeringen arbetar därför hårt för att skärpa straffen, avskaffa mängdrabatten och begränsa möjligheterna till villkorlig frigivning. 

Regeringen håller en hög takt med att presentera skarpa lagförslag, utan att kompromissa med kvaliteten. En enskild åtgärd kommer inte att vara tillräcklig utan nya åtgärder behöver prövas för att trycka tillbaka gängen och den systemhotande brottslighet vi nu ser breda ut sig i samhället.

Det kommer att ta tid att vända dagens utveckling. För att lyckas behöver vi pröva nya åtgärder och göra viktiga perspektivskiften:

Moderaterna vill och arbetar för att:

• Byta fokus från förövare till brottsoffer och samhällets behov av skydd

• Straffen ska spegla brottens allvar och framstå som rimliga och rättvisa

• Få till en effektivare brottsbekämpning, samtidigt som vi värnar rättssäkerheten.

• Satsa lika mycket på att förebygga brott som att bekämpa brott

Läs mer om vår politik och vad regeringen gör just nu på området genom att klicka här och här

Bifogade filer