Politik

Näringsliv och företagande i Österåker

Näringsliv och företagande i Österåker

Tillväxt är förutsättningen för utvecklad välfärd!


Näringsliv och företagande

Grunden för hela vårt samhälle är det fria företagandet och livskraftiga företag. Den enskilda människans idékraft, innovationskraft, vilja att satsa, vilja att förbättra bidrar till utveckling. Österåker är en entreprenörskommun med över 6000 registrerade företag.  Vi är mycket positiva till företagande.


Framgångsrika företag och företagare

Österåker är en stark entreprenörskommun och vi vill erbjuda bästa möjliga service till företagen och underlätta för människor att starta och driva företag. För att det ska vara möjligt att investera tid, kraft och idéer måste det finnas incitament, mark och en god infrastruktur. Ett brett utbud av olika företag inom ett flertal olika områden skapar arbetstillfällen för invånarna och en hög servicenivå. Redan i skolan ska entreprenörskap och ungt företagande läras ut och uppmuntras. 

Bifogade filer