Politik

Kultur och fritid i Österåker

Kultur och fritid i Österåker

Kultur och fritid - Livskvalitet.

Österåker är en kommun som har natur och hav inpå knuten. Möjligheterna till rekreation är många och varierande. Vi har attraktiva promenadstråk och motionsspår runt centralorten. Kulturutbudet är rikt och kommunen har många kulturella aktiviteter att erbjuda. Vi kan erbjuda ett flertal idrottsanläggningar i toppklass, där det senaste tillskottet – Österåkers Multiarena – erbjuder en anläggning av högsta klass med bland annat två representativa hallar med läktare samt träningssalar för många olika sporter, bland annat bordtennis, kampsport och trampolin. 

I Österåker finns stora kulturella värden, såsom fornminnen, värdefulla byggnader och kulturmiljöer, som genom kommunens eller andras försorg bevarats. Vi vill fortsatt värna vårt värdefulla kulturarv så det kan hållas tillgängligt för oss i dag och att det kan föras vidare till kommande generationer.

Det är väsentligt att barn och ungdomar får ta del av fritidsaktiviteter, till exempel genom olika föreningar, idrott, naturupplevelser och kulturverksamheter. Därigenom skapas ökade förutsättningar för barn och ungdomar att få en rik fritid som är till glädje även längre fram i livet, samtidigt som risken för dåliga vanor förebyggs. Det är viktigt att även personer med funktionsnedsättning kan delta i olika aktiviteter. 

Det goda samarbetet med Idrottsalliansen och dess över 50 medlemmar ska fortsätta i den positiva anda som präglar verksamheten.  

Hallar för olika idrottsändamål ska hållas rena och snygga. Omklädningsrum, duschar m.m. ytor upprätthålls i gott skick. Det är viktigt även ur ett varumärkesperspektiv att besökare till vår kommun möts av tilltalande lokaler. 

De som flyttar till vår kommun ser värden i fritid och natur och möjligheten till friluftsaktiviteter. Vandring har blivit en stor aktivitet. Vi vill därför bland annat i dialog med markägare rusta upp Roslagsleden. 

Bifogade filer