Nyheter

Moderaterna i Österåker
2024-03-18

Österåker är en fortsatt trygg kommun med få anmälda brott

I en ny mätning av Länsstyrelsen rankas Österåkers kommun till plats 5 av landets 26 kommuner vad gäller anmälda livskvalitetsbrott.

Trygghet är en av Moderaternas mest prioriterade frågor för Österåkers invånare och under flera år har kommunen, i samarbete med polis, näringslivet, civilsamhället och allmänheten, prioriterat det brottsförebyggande arbetet för att öka säkerheten och tryggheten i Österåker.

Det är ingen slump att vi även i år har ett lågt antal anmälda brott jämfört med länets kommuner. Vi arbetar brett i hela kommunen för att Österåker ska vara en trygg och säker plats att leva och verka på, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Läs mer här!