Nyheter

Moderaterna i Österåker
2022-11-14

Oförändrad skattesats under 2023

Under 2022 har Österåker haft Sveriges lägsta kommunala skattesats på 16,90 öre per skattekrona. Den skattesatsen fortsätter vi med även 2023!

Vi strävar alltid efter att låta kommuninvånarna behålla så mycket som möjligt av sina egna intjänade pengar. Extra viktigt är det nu i och med det osäkra omvärldsläget och de ökade kostnader för hushållen. Trots oroliga tider har Österåker tack vare historiskt kloka politiska beslut en mycket stabil ekonomi som gör att vi kan bevara den låga skattesatsen. I mindre osäkra tider kommer vi arbeta för en ytterligare skattesänkning.

Budgeten för 2023 med plan för 2024 och 2025 beslutas av kommunfullmäktige den 21 november.