Nyheter

Moderaterna i Österåker
2024-03-28

Michaelas nyhetsbrev 2024-03-28

Vänner!

Det är skärtorsdag och påsken är här. Det ska bli skönt med några dagar ledigt för att i lugn och ro ladda batterierna. 

Innan vi stänger kontoret för ledigheten vill jag skriva ner några rader om de gångna 10 dagarna.


Sprängdåd – Norrgårdsvägen 19/3

Förmodligen vet de flesta att det sprängdes en port på Norrgårdsvägen natten till den 19/3. Mer om det och de åtgärder som snabbt vidtogs kan man läsa på min blogg här. Jag vill dock uppehålla mig i att kommunen har ett mycket väloljat kris-maskineri. Vi har alltid en tjänsteman och en kommunikatör i beredskap enligt ett rullande schema. Detta gör att vi snabbt kan samla in information och inleda en kriskommunikation om något sker. Snabbt på morgonen var kommunens krisledningsgrupp på plats där dådet ägt rum och höll sedan ett kort planeringsmöte i Alceahuset och därefter gick allt som ett väloljat kugghjulsmaskineri.  

Den kommunala krisgruppen POSOM (Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer) var snabbt på plats vid brottsplatsen och etablerade ett tält dit oroliga invånare kunde vända sig för krisstöd. Utbildningsförvaltningen såg snabbt till att alla rektorer på enheter i närheten av platsen informerades och gjordes beredda på att hantera frågor och samtal från oroliga elever och föräldrar, samtidigt som undervisning gavs som vanligt.

Två snabbinkallade informationsmöten hölls samma dag i Alceahuset för att ge lägesorientering och för att svara på frågor från närboende. Ca 140 personer kom till de båda informationsmötena. Även ett möte med fastighetsägaren hölls samma dag som lovar att skyndsamt genomföra förbättringar för att bland annat försvåra tillträde för obehöriga till fastigheterna och tillse att inga oegentligheter förekommer. 

Jag känner mig trygg med den professionalism som vår organisation har när något extraordinärt inträffar. Ett stort tack till alla som på ett eller annat sätt agerade proffsigt och korrekt den 19/3!


Domarudden

Det förekommer rykten om att Domarudden ska läggas ned.  Dessa rykten är felaktiga!  Domarudden är tillsvidare övertaget i egen regi. Vi siktar på att ha upphandlad drift till årsskiftet i första hand. Vi kommer nu bland annat ta tillfället i akt att implementera ett av Majoritetens budgetdirektiv om att göra Domarudden till ett än mer attraktivt besöksmål. 


IFA

Igår hade jag möte med Idrotts- och friluftsalliansen. Vi har fortsatt god dialog om bland annat planer och hallar. 


Regeringens inflationsbekämpning fungerar

Ännu en gång har det kommit positiva signaler om att inflationen fortsätter nedåt. Ett kvitto på att den moderatledda regeringens och finansminister Elisabeth Svantessons inflationsbekämpning fungerar. Det ger regeringen ett visst handlingsutrymme men sista ronden mot inflationen är ännu inte vunnen.

  • Att vinna över inflationen är det bästa sättet att hjälpa både välfärden och människors plånböcker.
  • Vi kommer att fortsätta bekämpa inflationen så länge det krävs.
  • Vi har redan sänkt skatten på arbete, pensioner och drivmedel för att stötta hushållen.
  • Vi kommer fortsätta sänka skatten när det finns utrymme.


14/4 – EP-vals-kickoff Berga teater.

Notera den 14/4 i Era kalendrar och anmäl Er via den länk som Anneli W för en tid sedan skickade ut! 

Moderaterna i Nordost samlas då i ett arrangemang av Moderaterna i Österåker. Ulf Kristersson inledningstalar, sedan veteranen Gunnar Hökmark och därefter kommer vi att få stifta bekantskap med våra två länskandidater till Europaparlamentet; Tomas Tobé och Arba Kokalari. 

Kom gärna i god tid då varje person ska prickas av i dörren. 


Det var allt för den här gången!


Glad påsk!!


Med vänliga hälsningar,

Michaela

08-540 810 69

michaela.fletcher@osteraker.se