Nyheter

Moderaterna i Österåker
2024-01-26

Michaelas nyhetsbrev 2024-01-26

Vänner!


Detta är det första nyhetsbrevet för året. Vi har kommit till slutspurten av januari och har bland annat hunnit med ett Kommunstyrelsesammanträde. Där behandlades bland annat ett stort antal motioner samt gavs ett planuppdrag till Samhällsbyggnadsförvaltningen att - i enlighet med det av Kommunfullmäktige godkända planprogrammet för Hacksta-Berga - upprätta förslag till detaljplan för Bergaplan. (Berga 11:1) Syftet med planuppdraget är att i enlighet med planprogrammet pröva om en dagvattenanläggning, förskola i kombination med vårdboende eller boende för äldre samt park är en möjlig, långsiktigt hållbar markanvändning på platsen.

I tisdags hade jag besök av en reporter från tidningen Dagens Samhälle som ville följa mig under en vanlig dag på jobbet. Olika möten m.m. utgör ju vardagen och den dagen var inget undantag.  

I onsdags hade jag förmånen att få presentera Österåker och vår väg till en välskött ekonomi och landets lägsta skatt på partiets rådskonferens i Stockholm. Förutsättningarna finns att öka den individuella friheten i fler kommuner, men det gäller att ha en långsiktig strategi och lägga skattebetalarnas pengar på bara sådant som ingår i vårt kärnuppdrag. 

I onsdags var det även mottagning för vår statsminister Ulf Kristersson som nyligen fyllt 60 år. En stor skara riks- och lokalpolitiker samt företrädare för näringslivet kom för att uppvakta och överräcka presenter. Från Moderaterna i Österåker fick han fyra specialgjorda glasunderlägg från österåkersföretaget Printglas AB och fyra kristallglas. 

En annan politikermottagning skedde idag och det var avtackningen av min KSO-kollega, tillika ”wingman” i presidiet i den Moderata kommunalrådsgruppen, Daniel Dronjak. Även Daniel fick för honom specialgjorda glasunderlägg. 

Tidigare idag har jag varit på styrelsemöte med SKR. Det blir en del färder till Stockholm emellanåt, vilket vidgar både kontaktytor och vyer. 

Nu är det dags att ta helg! Vintern håller sitt grepp även om temperaturerna nu är avsevärt mildare än vad de var förra helgen. I morgon lördag spås det bli sol och nollgradigt, vilket inbjuder till en promenad.


Trevlig helg!


Med vänliga hälsningar,

Michaela

08-540 810 69

michaela.fletcher@osteraker.se