Nyheter

Moderaterna i Österåker
2023-09-15

Michaelas nyhetsbrev 2023-09-15

Vänner!

Jag vill inleda mitt nyhetsbrev med att gratulera H.M. Konungen som idag suttit hela 50 år på tronen! Han är den monark som suttit längst av alla svenska monarker. Moderaterna är ett av de partier som vill bevara monarkin. Monarkin vilar på en tusenårig tradition och är ett arv som måste bevaras för kommande generationer. Genom historien har riket och monarkin utvecklats i takt med tiden. Vår konung och kungafamiljen har på ett fantastiskt sätt representerat Sverige och utgör en fast punkt i en orolig värld.  

Den som varit vid Tuna station ser ett av våra vallöften infrias, nämligen utökat antal parkeringsplatser. Det kommer bli en fördubbling av antalet pendlarparkeringar och dessutom tillskapas en särskild mopedparkering under tak. 

I veckan har det varit en tvådagarskonferens med Roslagsvattens vattenbolag, det vill säga de fem kommuner som äger Roslagsvatten. Konferensen gick i hållbarhetens tecken. Vi värnar miljön i allt det vi gör och det gör vi via Roslagsvatten. Gå gärna in på Roslagsvattens hemsida och ta del av vad du kan göra för att vara med och bidra till förbättrad avfallshantering. Vi är ju i den senaste mätningen bäst i Stockholms län på avfallshantering! Där vill vi fortsätta att vara!

Kvällarna den här veckan har innehållit en hel del förbundsrelaterat arbete, där förbundsstyrelsen kommer att bli en arbetande förbundsstyrelse för länets föreningars skull.  Det är därför vi är där.

Nu pågår nationell höstkampanj. Håll utkik i mailen efter information från Hampus Andersson som är vår kampanjledare! Vi fortsätter att arbeta för att vara värdiga väljarnas förtroende. Med ett sådant mindset får man ett helt annat möte. Det är så vi har arbetat under alla mina mandatperioder och jag utgår ifrån, hoppas, önskar att vi fortsätter så.

Trygghet är för oss A och O och grundläggande för att man ska känna frihet och trivsel i vår kommun. Därför uppmanar jag alla förtroendevalda och medlemmar att vara med och nattvandra. Anmäl er på nattvandring.nu. Det är mycket givande och trevligt att vara ute och träffa såväl ungdomar som föräldrar och föreningar på dessa nattvandringar.

Vi ser också fram emot vår planering för hösten att både civilministern Erik Slottner (Kd) samt äldreministern Anna Tenje (M) kommer på besök i Österåker. Det är mycket glädjande att Österåker uppmärksammas av de styrande i hela riket.


Trevlig helg!


Med vänliga hälsningar,

Michaela

08-540 810 69

michaela.fletcher@osteraker.se

Bifogade filer

nyhetsbrev-2023-09-15.pdf