Nyheter

Moderaterna i Österåker
2023-04-21

Michaelas nyhetsbrev 2023-04-21

Vänner!

Våren är här med besked! I skrivande stund är det nära nog sommarvärme och strålande sol. Skönt!

I morgon lördag är det dags för kampanj igen! Passa på att träffa andra Moderater och väljare i det vackra vädret!  Anmälan sker via den länk som tidigare sänts ut till alla förtroendevalda och medlemmar. 

I måndags presenterade finansminister Elisabeth Svantesson regeringens ändringsbudget för våren (även kallad Vårpropositionen eller "våpen"). Det är en budget som läggs i ett svårt ekonomiskt läge. Inflationen är fortfarande historiskt hög, även om den senaste prognosen pekar nedåt är det för tidigt att säga om det är ett trendbrott. Förhoppningsvis kommer inflationstakten att sjunka under året - men det kräver en finanspolitik och en ekonomisk politik i allmänhet som understödjer den utvecklingen. Det ställer givetvis stora krav på ekonomisk ordning och reda . 

Vi längtar säkert alla till att det ska kunna gå att genomföra kraftfulla skattesänkningar nationellt och kommunalt i förening med stimulanser till diverse olika verksamheter. 

För regeringen gäller dock först och främst att rikta reformerna mot att få fart på tillväxten, som fortsätter vara den lägsta i Europa. Det som ändå håller uppe samhällsekonomin (och leder till att en mycket hög arbetslöshet inte drar iväg ytterligare) är en stark export som i sin tur hålls uppe av en svag valuta - som också späder på inflationen. 

Ramarna för den politiska inriktningen fastlagd. Sverige behöver reformer för att bli säkrare och tryggare. Det sker genom förstärkningar inom Kriminalvården och Säkerhetspolisen. Därtill är det nödvändigt att driva en politik för ökad tillväxt genom aktiva åtgärder för att stimulera företagande och näringsliv. I det arbetet ingår också ett återupprättande av arbetslinjen, åtgärder för att minska byråkrati och regelbörda för näringslivet och reformer för att stärka konkurrensen i bygg- och bostadssektorn.

Arbetslösheten i Österåker är fortsatt bland den lägsta i riket (4%), vilket bidrar till att vår starka ekonomiska ställning bibehålls. Vi har en hög grad av självförsörjning samtidigt som vi har en stark skattekraft. Vår ekonomi är fortsatt stark, trots utmaningar i form av en orolig omvärld, hög inflation och höjda räntor. I årsredovisningen för 2022 har vi ett överskott för året på drygt 139 MSEK. Vår filosofi att aldrig gasa på blint i högkonjunktur för att behöva tvärbromsa i lågkonjunktur lönar sig på sikt. 

Jag är stolt över att ha blivit nominerad till ny länsförbundsordförande för Moderaterna i Stockholms län av en enig valberedning. Det är med stor ödmjukhet och energi jag kommer ta mig an detta mycket hedersamma uppdrag för partiet. Den 14 maj sker valet formellt på länsförbundsstämman. 


Trevlig helg!


Med vänliga hälsningar,

Michaela

08-540 810 69

michaela.fletcher@osteraker.se

Bifogade filer

nyhetsbrev-2023-04-21.pdf