Nyheter

Moderaterna i Österåker
2023-03-13

Michaelas nyhetsbrev 2023-03-10

Vänner!

Vintern tog tillbaka rejält med terräng från våren i veckan som gick. Onsdagens snöoväder ställde bland annat till oreda i trafiken i många delar av länet. 

Jag vill börja med att ge en eloge till våra verksamheter som agerat föredömligt såväl under själva ovädret som innan. Bland annat tog man höjd för att matleveranser skulle komma fram och såg till att dessa skickades innan ”snösmockan” träffade med full kraft. De som till en följd av snön inte kunde få mat levererad i onsdags hade extra mat utkörd på tisdagen och kunde värma den. 

I förskolorna förbereddes extra mellis så att de barn vars föräldrar inte kunde hämta i tid fick extra energipåfyllning. De flesta samhällsfunktioner var igång som vanligt och de störningar som var gällde uteslutande framkomlighet p.g.a. snön, bland annat plogvallar och snöhögar på en del håll (vilka nu åtgärdats). 

I veckan har Kommunstyrelsen fått en utbildning i kvalitet och verksamhetsutveckling. Dels en tillbakablick på det arbete som genomförts 2017-2022 dels den strategi som ligger till grund för det fortsatta kvalitetsarbetet och utvecklingen av våra verksamheter. 

Låg skatt och hög kvalitet är temat på ett utbildningspass jag ska hålla på M-kvinnornas spetsutbildning inne på förbundet i morgon lördag. Det är glädjande att ha fått förtroendet att hålla ett pass på denna mycket högkvalitativa utbildning. 

Nu på onsdag, den 15/3 är det majoritetsmingel med två intressanta föredrag i KF-salen. Det är alla förtroendevalda i majoriteten som inbjudits till detta, vilket stärker vår goda sammanhållning ytterligare. 


Trevlig helg!


Med vänliga hälsningar,

Michaela

08-540 810 69

michaela.fletcher@osteraker.se