Nyheter

Moderaterna i Österåker
2023-02-10

Michaelas nyhetsbrev 2023-02-10

Vänner!

En ytterligare vecka är till ända och det är dags att summera densamma. 

I lördags var det en mycket lyckad konferens för länets moderata KS-ledamöter och ersättare i Nacka. Det var länsförbundet som anordnade denna konferens som innehöll föredrag av Gunnar Strömmer, Anders Borg och Benjamin Dousa. Själv hade jag förmånen att tillsammans med Olov Holst från Sigtuna att prata och inspirera om kvalitetshöjningar och skattesänkningar. 

I måndags var det Kommunfullmäktige där ett antal ärenden hanterades. Bland annat blev det en rejäl debatt kring interpellationen som Rp skrivit där man implicit försökte påskina att det skulle vara glädjebetyg satta i skolor verksamma i vår kommun. Trots förklaringen att nationella prov endast är en liten del av betygshelheten och att förvaltningen inte noterat att det skulle förekomma glädjebetyg ville man inte ta in det. 

Jag har nämnt det i tidigare nyhetsbrev från denna nya mandatperiod, men jag vill gärna nämna det igen. Generellt är det en god stämning i fullmäktige, utan hårda ord och bristande respekt. Ett behagligt klimat helt enkelt som gör politiken så mycket roligare. 

I onsdags kväll hade vi avtackning med middag av den gamla Kommunstyrelsen. Ann-Christine Furustrand, Björn Pålhammar, Mikael Ottosson, Ritva Elg, Conny Söderström och Christina Funhammar tackades alla av med varsin blombukett. Ett stort tack till Er alla för Era förtjänstfulla insatser!

I tisdags kväll hade föreningsstyrelsen motionsgenomgång. Det har inkommit inte mindre än 13 motioner till årsmötet. Inte illa. Moderaterna i Österåker är en livaktig förening och det är väldigt glädjande att många kloka förslag kommit in. Såväl på lokal nivå som nationellt. Politiken utvecklas och det här är ett sätt. 

Vi KSO:er i länet har ätit lunch hos avgående landshövdingen Sven-Erik Österberg. Sven- Erik har varit väldigt kompetent på sin post och lotsat länet genom ansträngda tider i form av pandemi, migrantkris och kriget i Ukraina med de följder som kommit av det. En förmån att ha fått jobba med honom. Han är dessutom väldigt sympatisk som person. 

Nästa vecka är det m-grupp i KF-salen, Alceahuset klockan 19:00. Alla medlemmar i Moderaterna i Österåker är välkomna. 


Med vänliga hälsningar,

Michaela

08-540 810 69

michaela.fletcher@osteraker.se

Bifogade filer

nyhetsbrev-2023-02-10pdf