Nyheter

Moderaterna i Österåker
2023-01-24

Michaelas nyhetsbrev 2023-01-23

Vänner!

En ny vecka är inledd och vi har redan hunnit komma fram till vecka fyra på det nya året.

I lördags träffades Österåkers moderata förtroendevalda på Såstaholm för en heldagskonferens med påföljande middag under namnet Såstaholmsavtalet (för att parafrasera Tidöavtalet). Det var en mycket givande dag som innehöll valanalys, utbildning i sammanträdesteknik och beredningsprocess samt framåtblick mot nästa valrörelse och ett gemensamt förhållningssätt gentemot varandra och andra partier. Det känns som att vi har en rejäl energi i vår grupp, vilket bådar gott inför mandatperioden.

Civil beredskap är ett aktuellt tema i skuggan av det som sker i Ukraina. Redan innan kriget satte vi i kommunen igång med beredskapsarbetet genom uppdrag i budgeten för 2022 och det har sedan fortsatt. Jag har tagit initiativ till en totalförsvarsdag nästa år där MSB, försvaret, hemvärnet, Länsstyrelsen, räddningstjänsten med flera inbjuds..Kommunstyrelsen fattade formellt beslut att en totalförsvarsdag ska ske 2024 på sammanträdet förra veckan. Det beslutades även att Kommunstyrelsen utgör krisledningsnämnd.

Som man kunnat ta del av i P4 Radio Stockholm och i veckans Kanalen har jag gett uppdrag om att Österåkers sju underverk ska utses, i bred samverkan med privatpersoner, föreningar m.fl., som ett led i att stärka hemkänslan och lyfta de många sevärdheter som finns i vår kommun. Formellt beslut att inleda processen fattades av Kommunstyrelsen förra veckan. I Österåker finns en lång rad byggnadsverk och miljöer skapade av människan som förtjänar att belysas. Vi har förvisso inga babyloniska hängande trädgårdar, men mycket annat som på det lokala planet är intressant.

En regional kartläggning, under ledning av Länsstyrelsen, av livsvillkor, brottslighet, narkotikaanvändning och otrygghet i Stockholms län har genomförts. Österåker placerar sig på plats 4 av 26 kommuner i länet, vilket innebär att vi har ett lågt antal brott jämfört med andra stockholmskommuner. Under flera år har kommunen prioriterat det brottsförebyggande arbetet i samverkan med polis, näringsliv och föreningsliv för att öka säkerheten och tryggheten, vilket också gett resultat.


Jag önskar dig en trevlig vecka!


Med vänliga hälsningar,

Michaela

08-540 810 69

michaela.fletcher@osteraker.se

Bifogade filer

Nyhetsbrev20230123.pdf