Nyheter

Moderaterna i Österåker
2023-01-14

Michaelas nyhetsbrev 2023-01-13

Vänner!

Det är terminsstart och mandatperiodsstart för nämnder. Jag vill önska nyvalda såväl som omvalda välkomna till att bidra till en fortsatt positiv utveckling av Österåker! Det hänger på var och en av oss att enskilt och gemensamt bidra till att Österåkers alla verksamheter får höjd kvalitet och en ännu mer effektivt verksamhet, där våra uppdragsgivare får valuta och lite till för sina skattepengar.

Vad ser vi framför oss denna mandatperiod utöver detta?

Vi vill hålla så låg skatt som möjligt, vi vill befästa vår plats som en av Sveriges bästa kommuner, alla kategorier. Man brukar säga att USA är ”the land of opportunities”. Jag tillåter mig att parafrasera det - Österåker är kommunen där alla möjligheter finns!

Min ambition är att vi ska fortsätta att klättra i flera rankingar. Det är förvisso ingen tävling att bedriva kommunal verksamhet och olika rankingar skiljer sig åt beroende på olika kriterier, men då vi konkurrerar om nya invånare och nya företagsetableringar med andra kommuner är det viktigt att hävda sig i olika rankingar. De är värdemätare som många människor tar del av. Vi ser att våra skolor fortsätter att utvecklas med höjda meritvärden och fler som når gymnasiebehörighet. Vi ligger på tredje plats av 290 kommuner vad gäller robusthet utifrån ett 15-tal olika kriterier.

Vårt miljöarbete har gett resultat och vi har klättrat 42 placeringar på två år och är nu topp 40. Målet för förra mandatperioden var topp 50.

Vi har även klättrat i Svenskt Näringslivs ranking vad gäller företagsklimat. Även om vår företagarstruktur skiljer sig från landet i stort och alla företagare inte är med i någon arbetsgivarorganisation, är en topp 20-placering ett mål att sträva efter. Med en ny nämnd som har näringsliv som fokus är jag övertygad om att vi kommer klättra ytterligare.

Enligt en färsk mätning ligger Österåkers kommun på fjärde plats i länet vad gäller trygghet och få brott. Ett viktigt kvitto på att samarbetet mellan kommunen och berörda instanser, t.ex. Polisen, fungerar som det ska.

Den 7 november sjösatte regeringen en utredning om stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap med tanke på det oroliga omvärldsläge som råder i och med Rysslands orättfärdiga invasion av Ukraina.Uppdraget har omfattat tre sakområden som enligt utredningens direktiv är starkt förbundna med varandra; skyddsrum, utrymning och inkvartering samt behovet av en stöd-organisation, som under ledning av en myndighet eller annat offentligt organ kan genomföra insatser exempelvis inför eller i samband med användning av skyddsrum och vid utrymning och

inkvartering. I Österåker har vi de senaste två budgetarna bakåt , alltså redan innan invasionen, lämnat uppdrag om förhöjd civil beredskap där ett antal områden kommer att genomlysas och förstärkas. Bland annat VMA-sirener som kommer att bli avsevärt fler så att de hörs bra i hela kommunen.

På måndag är det årets första Kommunstyrelse. En gedigen ärendelista ska behandlas. Den kan man ta del av här.

Trevlig helg!


Med vänliga hälsningar,

Michaela

08-540 810 69

michaela.fletcher@osteraker.se

Bifogade filer

Nyhetsbrev-20230113.pdf