Nyheter

Moderaterna i Österåker
2022-10-28

Michaelas nyhetsbrev 2022-10-28

Vänner!

Ytterligare en vecka är till ända i vad som måste vara den varmaste sluttampen på oktober på många år. Temperaturer på mellan 13-16 grader är ju riktigt trevlig så här års.

I måndags lades majoritetens budget på bordet på KS. Mot den stod S respektive V:s förslag till budgetar. Anmärkningsvärt är att S valt att använda fonderade medel från utjämningsreserven för att finansiera sina satsningar denna gång. Om det ens är tillåtet. Med en sådan politik är vår ekonomi snart på fallrepet.

Nåväl, jag väljer istället att förhålla mig till vår egen budget. Trots bistrare tider med bland annat hög inflation, höjda räntor och höga bränslepriser finns - tack vare en god ekonomi i kommunen - utrymme att göra resursförstärkningar inom kärnverksamheterna. Totalt tillförs verksamheterna drygt 147 miljoner kronor mer i årets budget, varav utbildningsnämndens verksamheter får drygt 80 miljoner mer. Skolpengen höjs med 5,4% för grundskola och förskoleklass samt 3,5% för förskolan. Kommunalskatten, som idag är den lägsta i landet, lämnas oförändrad på 16:90:- per intjänad hundralapp. Självfallet går vi heller inte in och petar i utjämningsreserven då vi är långt från att behöva göra sådana drastiska åtgärder.

Några av de viktigaste uppdragen som ges i budgeten är:

  • Kommunstyrelsen får i uppdrag att intensifiera arbetet med fokus på den civila beredskapen med hänvisning till det säkerhetspolitiska läget.
  • Kommunstyrelsen i samverkan med Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda och ta fram ett förslag gällande Domaruddens framtida utveckling.
  • Kommunstyrelsen får i samverkan med Utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag på hur kommunen kan tillskapa fler platser i anpassad grundskola (tidigare särskola) i kommunen.
  • Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna till ett allmänt utomhusbad i Täljö/Svinninge

Som jag nämnt och skrivit om tidigare kommer en genomgripande organisatorisk förändring genomförs i syfte att få en effektivare förvaltning och ännu bättre kunna tillvarata medborgarnas intressen. Omställningen går under arbetsnamnet Österåker 2.0 och innebär att beställar- /utförarorganisationen görs om till en linjeorganisation. Produktionsutskottet ersätts av bland annat en ny utbildningsnämnd. De tidigare sju inriktningsmålen ersätts med fyra övergripande mål för verksamheten:


1) Österåkers verksamheter präglas av hög kvalitet

2) Österåker har en robust och effektiv ekonomi

3) Österåker är en trygg kommun för de som vistas, verkar och bor här

4) Österåkers utveckling sker med fokus på en hållbar framtid


Budgeten behandlas slutgiltigt av Kommunfullmäktige den 21 november. KF startar denna dag klockan 13:00, vilket är viktigt för ledamöterna att notera.

Nästa vecka vankas höstlov. Jag hoppas att det behagliga höstvädret håller i sig för våra lediga skolbarn.


Trevlig helg!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Fletcher

Bifogade filer

Nyhetsbrev_20221028.pdf