Nyheter

Moderaterna i Österåker
2022-12-08

Michaelas nyhetsbrev 2022-09-30

Vänner!

Sista dagen i september och det har redan gått 19 dagar sedan valdagen. På söndag således tre veckor. Det har varit rätt bråda dagar efter valet med dialog om formerna för det fortsatta styret, ny politisk organisation samt budget för 2023 med plan för 2024-25.

De fyra sammansvetsade partierna Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna kommer fortsatt att styra vår kommun. Nu under namnet Majoriteten i Österåker. Vi har 27 av 51 mandat i Kommunfullmäktige och ett gott, transparent och tillitsfullt samarbete sedan sex mandatperioder i rad.

Vi är överens om nästa års budget och en ny politisk organisation och en utveckling av kommunen till vad vi kallar Österåker 2.0. Tiden är mogen att ta nästa steg i utvecklingen för att hitta effektiva arbetsmetoder och att österåkersborna ska få bästa möjliga service och högsta möjliga effekt av sina skattemedel.

Beställar- utförarorganisationen som infördes 2007 kommer nu att frångås. En utbildningsnämnd inrättas som kommer att ha ansvar för förskola, skola och gymnasiet. För att ytterligare betona vikten av ett gott näringslivsklimat i kommunen och stärka servicen gentemot företagarna skapas en helt ny nämnd; Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. Förutom rena näringslivsrelaterade frågor kommer bland annat den kommunala vuxenutbildningen och det kommunala aktivitetsansvaret att inrymmas där. Även frågor som rör integration kommer att ligga inom nämndens ansvarsområde.

Tekniska nämnden föreslås att ersättas av ett tekniskt utskott under Kommunstyrelsen. Det nya utskottet ska hantera tekniska frågor, trafik, skärgårdsfrågor och tillgänglighet.

Den nya nämndsorganisationen, liksom nästkommande års budget kommer att fastställas slutgiltigt på Kommunfullmäktige den 21 november.

Internt har vi i Moderaterna hållit vårt första konstituerande möte med den nya moderata fullmäktigegruppen. Jag omvaldes som gruppledare med Richard Orgård som vice. Jag vill framföra mitt varma tack till gruppen för förtroendet!

Det blir fyra spännande år framöver och jag känner mig riktigt inspirerad!


Trevlig helg!


Med vänliga hälsningar,

Michaela Fletcher

Bifogade filer

Nyhetsbrev_20220930.pdf