Nyheter

Moderaterna i Österåker
2022-09-12

Michaelas nyhetsbrev 2022-09-12

Vänner!

G R A T T I S!

Vilka hjältar Ni alla är! Denna valrörelse, den aktivitet, det stora egna engagemanget hos varje individ som med stor egen initiativförmåga har lett till den bästa valrörelsen jag har varit med om. När vi ses fysiskt nästa gång hoppas jag kunna tacka var och en av Er personligen.

Två nya mandat, näst störst i Stockholms län efter Täby (trots två lokala borgerliga partier). Österåkers valmanskår har definitivt funnit att vi är värdiga deras förtroende de kommande fyra åren!

Regeringsskifte

Med Ulf Kristersson i spetsen kommer vi kunna leda en borgerlig regering med borgerliga partier som samtalar och samarbetar i vissa frågor med andra partier i riksdagen. Mycket glädjande för Sverige!

Regionen

I skrivande stund vet vi inte valutgången. Detta följer vi med stor spänning var och en och jag återkommer så snart vi har ett färdigt resultat.

Vad händer nu?

Redan på onsdag 14/9 har jag kallat alliansen till ett inledande budgetdialogmöte och politisk organisation.

Den 21/9 kl.18:00 är det M-grupp för den nyvalda fullmäktigegruppen. Nyvalda M-gruppen består i dag av de första 20 personerna på valsedeln som blir ordinarie ledamöter + de efterföljande 10 personerna i egenskap av ersättare. Samtliga medlemmar är välkomna. Se särskild kallelse/inbjudan.

Efter ett val sker allt i rasande takt för att hinna med allt inför budgetfullmäktige den 21 november och innan det kommunstyrelsen 24 oktober. Då vår första M-grupp är först den 21/9 (i enlighet med partiets stadgar) då ett par val skall förrättas faller det sig så att den förhandlingsdelegation från oss fortsätter som tidigare beslutat till dess att nya personer väljs. Den består av Johan Boström, Hampe Klein och undertecknad samt sekreterare Joachim Holmqwist.

Valutgång

De närmaste veckorna kommer föreningsstyrelsen, länsförbundet och riksorganisationen analysera valresultaten generellt och detaljerat.


Än en gång – Vilka hjältar Ni är! Alla som bidragit i stort som smått för detta enastående valresultat för Österåkers del!


T A C K !


Med vänliga hälsningar,

Michaela Fletcher

Bifogade filer

Nyhetsbrev_20220912.pdf