Nyheter

Moderaterna i Österåker
2022-04-20

Michaelas nyhetsbrev 2022-03-25

Michaela Fletcher, kommunstyrelsens ordförande, berättar om den gångna veckan

Vänner!

Våren är på intåg och det är 170 dagar kvar till vallokalerna stänger. Just nu pågår Moderaternas största event, Sverigemötet, i Örebro. Över 2000 aktiva Moderater från hela landet har samlats för valupptakt, seminarier och nätverkande.

I Österåker är planering och hantering av krigsflyktingar från det invaderade Ukraina vår högsta prioritet. Vi har ordnat evakueringsboende och har redan tagit emot två bussar med företrädesvis kvinnor och barn. Vi erbjuder boende där man kan sova, duscha och få mat. Vi gör vad vi kan. Tyvärr verkar beskeden från regeringen mer eller mindre lysa med sin frånvaro och Migrationsverket verkar praktiskt taget tagna på sängen inför detta. Det borde ha gått att förutse att något hemskt var på väg att hända även innan den 24/2 och med det börjat rigga långt tidigare.

Migrationsverket bedömer att 200 000 Ukrainska krigsflyktingar kan komma till Sverige, regeringen tror att det kan bli 300 000. Vi har själva en treparallellig planering där vi utgår från låg, medel och hög, där antalet krigsflyktingar som väntas komma innan sommaren till vår kommun är 500, 100 och 1500. I nuläget ligger vårt grundantagande på läge medel, det vill säga

1000 personer, varav då 350 är barn. Detta antagande baseras på Migrationsverkets totalprognos. Men det är som sagt mycket osäkert ännu. Tydliga direktiv saknas från regeringen. Hur det än är får vi räkna med att väldigt många människor kommer att söka sin tillflykt här.

I övrigt pågår livet och verksamheterna som vanligt i kommunen. I veckan kom två glädjande nyheter. Den ena rör kommunernas arbete för att förhindra självmord, suicide zero, där Österåker och Stockholms stad är de två kommuner i länet som får grönt ljus, det vill säga att vi befinner oss i toppskiktet vad gäller suicidprevention. Vår socialtjänst gör ett mycket bra arbete och jag vill rikta ett varmt tack till de medarbetare som lägger ner sin själ i att hjälpa människor som inte mår bra. Den andra nyheten rör gymnasieskolan där resultaten för våra elever ökar. Detta som ett resultat av goda medarbetares insatser i våra skolor.

Färjetrafiken till och från Ljusterö utökas, vilket såklart ökar livskvaliteten för de året-runt- boende samt underlättar för turister.

För två veckor sedan hade vi en mycket lyckad heldags-kick off för de bedömt valbara på nya valsedeln. Det är värdefullt att redan nu forma det lag som ska kampera ihop i fyra år och dessförinnan vinna val genom en intensiv valrörelse. Det är en blandning av nya och gamla i gamet på vår valsedel och det är viktigt att alla känner sig som en del av laget.


Trevlig helg!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Fletcher