Nyheter

Moderaterna i Österåker
2023-12-21

Michaelas jul- och nyårskrönika 2023

Vänner!

Snart stundar jul och nyår och det är dags för en traditionsenlig summering av året som gått. Vilket fantastiskt år det har varit! Ett år med en moderatledd regering och ett år med fortsatt moderatledd majoritet i Österåker! 

Mandatperioden inleddes med många nya på förtroendeposter, där vi bäddar för framtiden och framtiden är ljus.

Året som snart är slut har varit minst sagt innehållsrikt, såväl jobbmässigt som privat. Att få inneha förtroendet att företräda Österåker är en ynnest med stort ansvar. Vår huvuduppgift har, som alla tidigare år, varit att fokusera på kärnverksamheterna (d.v.s. skola, omsorg och vård) samtidigt som vi förhåller oss till de snabba förändringarna i vår omvärld. 

Som vanligt är det ett antal olika kommunrankingar under ett år. Vi rankas, bland många olika rankingar, som 4:a i landet vad gäller mest robusta kommun! 7:a bland landets 290 kommuner som Årets framtidskommun och på en 22:a plats i Hemtjänstindex.

Vi har även klättrat i företagsklimat. Även om långt ifrån alla våra drygt 6000 företagare är med i Svenskt Näringsliv och urvalet med det något snävare, så kan vi ändå se en tydlig trend mot ett allt bättre företagsklimat. Näringslivet är lika viktigt som kärnverksamheterna. 40% av våra skatteintäkter kommer från anställda i småföretag (inte nödvändigtvis med sina säten i Österåker). Således – Är företagen framgångsrika blir vi en framgångsrik kommun och vi gör vad vi kan för att underlätta för Näringslivet.

Skolorna levererar fina resultat och meritvärdena i kommunala skolor ökar tack vare proffsiga lärare och rektorer samt flitiga elever. Elevhälsan rankas av Specialpedagogiska skolmyndigheten - SPSM - som den bästa i landet och vi ses som det goda exemplet. Vår utbildningsförvaltning var en av få som fick vara föredragande i Skolriksdagen, också då som det goda exemplet. Förskolan är fortsatt i topp i länet vad gäller minst barngrupper. 

Omsorgen har stadigt höjd kvalitet och inom den kommunala hemtjänsten har vi 100% nöjda kunder/brukare – Går inte att få högre betyg och det är endast tack vare skickliga och kompetenta medarbetare. 

Året innehöll även ytterligare ett förtroendeuppdrag för egen del – Länsförbundsordförande. Oerhört spännande att få vara med och driva framgångsrik moderat politik med hjälp av moderater från länets alla kommuner.

Budgeten för 2024, med plan för 2025-2026 antogs av Kommunfullmäktige med bred majoritet den 20 november. Det är en budget som tar hänsyn till det omvärldsläge vi befinner oss i, men där utrymme finns för fortsatta förstärkningar tack vare en i grunden stabil kommunal ekonomi. Verksamheterna tillförs ca 100 miljoner mer nästa år jämfört med innevarande år, varav skolan får drygt 32 miljoner mer. Skolpengen höjs med mellan 2,0-3,4%.  

Kommunalskatten sänks med 30 öre och landar nu på 16:60 kr per intjänad hundralapp, vilket med råge är rikets lägsta. Det är en principfråga för oss att skatten hålls så låg som möjligt. Det är den enskilde som skapat värdet genom arbete och ska då få förfoga över så stor del av det värdet som det går. Extra viktigt är det i dessa oroliga tider med hög inflation och höga räntor samt att vänsterstyret i Region Stockholm höjer en regionskatt som redan ligger i sverigetopp. 

Österåkers sju lokala underverk utsågs av en jury under året. Kriteriet var att det skulle vara ett byggnadsverk av historisk betydelse. Konkurrensen var hård men till slut korades de sju där bland annat Åkers Kanal och Wira Bruk är två av dessa. Detta kommer att inspirera till besök i vår kommun som huserar ett stort antal unika platser. 

Inflationen har vänt nedåt och väntas sjunka ytterligare 2024 spår Konjunkturinstitutet. Räntorna förväntas även de att sänkas under nästa år. Regeringen har ett starkt fokus på en ekonomi i balans och förstärkt rättsväsende för att få bukt med den grova gängkriminaliteten. I kommunen har vi lämnat uppdrag att ta fram en handlingsplan för att förebygga ekonomisk brottslighet, en typ av brottslighet vi inte behövt möta tidigare. Alla förvaltningar behöver nu tänka och lära nytt. 

Precis som våra företrädare i regeringen behöver vi tar stort ansvar för inte bara vår lilla, i jämförelse, del av Sverige, Europa och världen. Tillsammans kan vi skapa ett samhälle värdigt vårt land – och bara tillsammans. 

Som ett led i detta anordnar vi totalförsvarsdagen här i Österåker den 31 augusti 2024 där totalförsvarets olika grenar kommer att visa upp sig och sina verksamheter och som kommer att besökas av Carl Oskar Bohlin (M) civilförsvarsminister. 

Jag ser fram emot 2024 – vi har ett EP-val den 9 juni, vi kommer fortsätta med ständiga förbättringar till gagn för Österåkers invånare, företagare och besökare. 2024 – ett  nytt år att lära sig ännu mer om precis allt.

Avslutningsvis, vi är inte där vi är utan allas goda insatser i Moderaterna, det goda samarbetet inom Majoriteten och den kompetenta tjänstemannakåren – vi är alla här för invånarnas bästa!


God Jul och Gott Nytt år!


Med vänliga hälsningar,

Michaela

08-540 810 69

michaela.fletcher@osteraker.se