Nyheter

Moderaterna i Österåker
2023-01-13

Kallelse till årsmöte

Datum: 22 februari 2023 

Tid: 19:00 

Plats: Kommunfullmäktigesalen i Alceahuset


Handlingarna kommer finnas tillgängliga senast 7 dagar innan årsmötet på föreningens hemsida www.osterakersmoderaterna.se

Motioner skickas in senast 6 februari till: osteraker@moderaterna.se

Kandidaturer till styrelsen skickas senast 31 januari till valberedningens sammankallande Christina Funhammar på cfunhammar@gmail.com


Inför årsmötet ska medlemsavgiften vara betald och registrerad av förbundet. Avprickning mot aktuellt medlemsregister sker vid ankomst.


Varmt välkommen!

Isabelle Ankarfjärd Jäger 

Föreningsordförande Moderaterna i Österåker


Kallelsen i sin helhet tillsammans med dagordning hittar du bifogat. 

Bifogade filer

Kallelse-Arsmote-2023.pdf