Politik

Trygghet

Trygghet

Moderaterna vill att Stockholms stad ska vara en trygg och snygg stad oavsett plats och tid på dygnet.

Vi vill:

  • Fortsätta det framgångsrika arbetet med tillsättning av ännu fler lokala ordningsvakter
  • Inrätta en central trygghetsjour dit lokala handlare och boende kan vända sig dygnet runt för att tillfälligt öka när- varon av lokala ordningsvakter.
  • Utöka belysningen och klippa ner buskage längs våra gångvägar för att förbättra sikten.
  • Att trygghetskameror installeras i centrumanläggning- ar, vid T-banestationer och på platser som upplevs som otrygga.
  • Att det ska vara nolltolerans mot klotter, skadegörelse och nedskräpning – åtgärdas inom 24 timmar efter anmälan.
  • Komma tillrätta med det organiserade tiggeriet och att snabba ingripanden ska göras mot olagliga boplatser

Bifogade filer

Moderaterna.pdf