Politik

Skolan/Förskolan

Skolan/Förskolan

Stockholms förskolor och skolor ska erbjuda en verksamhet som är utvecklande, rolig, stimulerande, trygg, utmanande och full av möjligheter.

Vi vill:

 • Arbeta för att minska barngruppernas storlek i förskolorna.
 • Öka antalet pedagoger så att stressen minskar och
 • barnen kan få en än bättre verksamhet.
 • Införa måltidsvärdar i förskolan för att avlasta den
 • pedagogiska personalen.
 • Ge barnen en bra lekmiljö utomhus som inomhus
 • Samarbeta med olika organisationer för att lära barnen
 • att ta hand om sin natur och miljö, tex fältbiologerna
 • Ordning och reda i skolan. Fortsätta säkerställa att fler får
 • kunskap i skolan och att skolresultaten blir bättre samt att skolan ska vara en lugn och trygg miljö för elever och lärare.
 • Tidiga åtgärder och samarbete med både polis och soci- ala myndigheter för att skapa trygghet i skolan och stödja både barn och föräldrar som har behov av extra insatser.

Bifogade filer

Moderaterna.pdf