Politik

Satsningar i Hägersten-Liljeholmen

Satsningar i Hägersten-Liljeholmen

Utveckla fritidsområdet kring sjön Trekanten. Öka tillgängligheten kring gångstråket runt hela sjön och rusta upp med belysning för trygg miljö. Utveckla badplatsen med bättre bryggor mm och undersök möjligheten för att anlägga en badplats till nedanför vårdcentralen. Belys Trekantsjön så att man kan åka skridskor även när mörk- ret infaller och belys även backen vid Blommensbergsvä- gen för att kunna nyttja den bättre vid den mörka årstiden.

Uppsnyggning av Liljeholmstorget, bättre trafikflöde, insat- ser mot ordningsstörningar och utveckla torghandeln till en mer enhetlig karaktär. Torghandeln är väldigt uppskat- tat inslag i miljön och vi vill att torghandlarna ska få per- manenta stånd som står på torget och skyddar mot väder och vind samt underlättar arbetsmiljön. Vår stadsdel är den del av Stockholm som växer mest.

Vi vill ha en snygg, trygg och levande stadsdel med kultur, restauranger och fina parker. Underlätta med tillstånd för uteserveringar. Satsa på våra parker med konst och vack- er miljö.

Montera belysning på gångstråket vid vattnet mellan Gröndal och Ekensberg för att öka tryggheten i området. Gångstråket används flitigt både som rekreationsstråk och för att ta sig hem.

Öka tryggheten vid området under Essingeleden längs med Grön- dalsvägen, genom att utveckla området på något sätt ex aktivitets- banor för barn och ungdomar.

Underhåll våra grönytor och i synnerhet ytor med växtlighet mellan vägar. När ängsmark anläggs, anlägg dem som blomrabatter och inte hela områden.Bifogade filer

Moderaterna.pdf