Politik

Jämställdhet
Moderaterna

Jämställdhet

Jämställdhet är en frihetsfråga. I samhället finns en brist på respekt för kvinnors och flickors integritet. Det begränsar deras vardag och frihet. Det handlar om till exempel om nedsättande kommentarer, förminskande handlingar och – i sina värsta former – grova kränkningar, sexuellt våld och övergrepp. Det är oacceptabelt.

Sverige har kommit långt i arbetet för jämställdhet. Att vi har ett av världens mest jämställda samhällen är en stor styrka. Men fortfarande finns mycket kvar att göra. 

Var tredje kvinna är otrygg under kvällarna utomhus i sitt eget bostadsområde. För få sexualbrott utreds och klaras upp. Brottsoffren får inte det stöd som de behöver. Hederskulturer har tagit sig uttryck i ett utbrett förtryck i form av kvinnofientliga traditioner och strukturer som aldrig kan accepteras i ett jämställt samhälle. 

En avgörande förutsättning för kvinnors egenmakt och oberoende är ekonomisk självständighet. Kvinnor arbetar och tjänar fortfarande mindre än män, har lägre pensioner och startar företag i lägre utsträckning. Sedan 1980-talet har kvinnor haft högre sjukfrånvaro än män. Fler kvinnor än män tvingas också lämna arbetslivet i förtid på grund av ohälsa. 

I dag utmanas jämställdheten i Sverige i hög grad av ett omfattande utanförskap. Och när möjligheterna till jobb och egen försörjning är för få, riskerar också jämställdheten att minska. Det syns inte minst i hur utrikes födda kvinnor lämnas utanför. Det skiljer nästan 20 procentenheter mellan utrikes och inrikes föddas sysselsättningsgrad. Nyanlända kvinnors ekonomiska utbyte av att gå från bidrag till arbete samt att gå upp i arbetstid är generellt lägre än mäns.

  • Motverka kvinnofällorna i försörjningsstödet och etableringsersättningen. Skatter och bidrag får inte utformas så att familjer förlorar på att kvinnor börjar arbeta.
  • Skärpa straff för alla våldtäktsbrott och för sexuella ofredanden.
  • I varje polisregion ska det finnas särskilda grupper som är specialiserade på sexualbrott. Den som utsatts ska ha rätt till stöd från ett målsägarbiträde som uppfyller särskilda krav på kompetens och lämplighet.
  • Krafttag mot hedersförtrycket.
  • För att fler utrikes födda kvinnor ska komma närmare arbetsmarknaden vi vill att det ska krävas kvalificering genom arbete för full föräldrapenning, samtidigt som förskolan ska utökas för barn till den som lever på bidrag eller är arbetslös.

Bifogade filer