Politik

Hushållsekonomi: Det är för dyrt att vara svensk!
Moderaterna

Hushållsekonomi: Det är för dyrt att vara svensk!

Upplever du att det ständigt gröps nya hål i plånboken? Vid bensintanken, när du öppnar elräkningen, i matbutiken? Känner du en oro för oväntade utgifter när räntorna samtidigt stiger och inflationen skenar?

Regeringens skattehöjningar och misslyckade energipolitik har tillsammans drivit upp kostnaden för en genomsnittlig tvåbarnsfamilj med 28 300 kronor per år.

Med en ny socialdemokratisk regering kommer det bli fler skattehöjningar. Man har redan aviserat att det kommer att bli en ny beredskapsskatt.

Inför valet 2014 lovade Magdalena Andersson att inte höja drivmedelsskatten, ett löfte hon svek redan inom ett år. Detta visar att man inte kan lita på Socialdemokraterna när de säger att man inte ska höja till exempel fastighetsskatten.

Sverige går nu in i en lågkonjunktur med skenande kostnader för mat, drivmedel, el och boende. Det sista hårt pressade svenska hushåll behöver är ytterligare skattehöjningar.

Moderaterna vill ha ett skattehöjarstopp i Sverige

Svenska hushåll har svårt att få ekonomin att gå ihop. Regeringen bedömer att en genomsnittlig löntagare kommer ha lägre inkomster år 2025 än år 2021. Det beror på den högsta inflationen sedan 30 år, Rysslands invasion av Ukraina och den socialdemokratiska regeringens skadliga ekonomiska politik.

Det kan inte fortsätta såhär i fyra år till. Nu behövs ett skattehöjarstopp i Sverige för kommande mandatperiod: Moderaterna föreslår därför:

 1. Ett skattehöjarstopp i Sverige för kommande mandatperiod. De samlade statliga skatterna ska inte höjas och framförallt ska skattetrycket på hushållen inte öka. Det är exempelvis uteslutet att återinföra fastighetsskatten, ta bort ränteavdragen på bolån eller höja inkomstskatterna.
 2. Inga nya skatter ska införas under nästa mandatperiod.
 3. Kommunalskatten bör inte höjas.

Med ett maktskifte i höst kan Sveriges hushåll få ett stopp för högre skatter. Det måste finnas en gräns för försöken att gröpa större hål i människors plånböcker. Den gränsen är nådd nu.

Hur påverkas hushållen av Socialdemokraternas skattehöjningar?

Socialdemokraternas skattehöjningar har lett till att hushållen fått ökade kostnader med nästan 18 000 kronor per år.

(S)-regeringen har höjt skatten på:

 • Jobb och företag
 • Sparande i aktier och fonder
 • Bilar, bensin och diesel
 • El

(S)-regeringen har också infört nya skatter, bland annat:

 • Flygskatten
 • Elektronikskatten
 • Plastpåseskatten
 • Skatt på bolån

Vilka skatter räknar Moderaterna med att Socialdemokraterna vill höja?

Trots kostnadskrisen har vänsterpartierna en bred samsyn om fler skattehöjningar som drabbar hushållen. Det finns en risk för en återinförd fastighetsskatt, minskat ränteavdrag, höjda skatter på bensin och diesel samt högre skatt på sparande.

Regeringen föreslår även att det ska införas en beredskapsskatt. Det vill säga en skatt som ska finansiera mer pengar till försvaret. Det är oklart hur denna skatt kommer att påverka hushållen – men om skatten ska finansiera de ökade försvarsanslagen behöver man återinföra den gamla fastighetsskatten, avskaffa ränteavdragen eller höja bränsleskatter med omkring fem kronor per liter för att kalkylen ska gå ihop.

Faktaruta: Räkneexempel – effekten av Socialdemokraternas skattepolitik på hushållens ekonomi sedan 2014:

 • Beräknat för en genomsnittlig svensk familj med två barn, bil och villa.
 • Bränsleskatt: +1 000 kr/år (1,1 kr i skattehöjning per liter sen 2014, 1100 mil per år (genomsnittlig körsträcka) med en bil med ca 0,8 l/mil i bränsleförbrukning)
 • Fordonsskatt: +8 000 kr/år (höjning för en Volvo V60 diesel)
 • Bankskatt på bolån: +3 539 kr/år (Genomsnittlig lånenivå för villa i Sverige (3,5 miljoner), vi har utgått från att kostnaden för skatten överförs fullt ut från bankerna till bolånekunderna)
 • Elskatt: +1 340 kr/år (Höjning sedan 2014 för en villa med 20 000 kWh per år i förbrukning).
 • Flygskatt: +848 kr/resa t.o.r till Thailand för en person.
 • Elektronikskatt: +596 kr/år (räknat på att man köper en större vitvara, en mikro och en mobiltelefon)
 • Plastpåseskatt: +3 kr/påse.

Totalt: kostnadsökning på ca 17 800 kr per år för familj på 4 personer (plastpåseskatt ej inräknad).

Faktaruta: Så har Socialdemokraternas politik påverkat elkostnaden

 • Normal elkostnad för villa ca 35 000 kr/år enligt Vattenfall och något högre, ca 3000-3400 kr/månad enligt E.ON.
 • Utifrån detta gör vi antagandet om en snittkostnad på 35 000 kr/år.
 • Energiforsk kommer i en rapport fram till att elpriserna i södra Sverige hade varit 30-45% lägre ifall Regeringen inte lagt ned Ringhals 1 och 2 i förtid.
 • 30% av 35 000 är 10 500 kr.

Bifogade filer