Politik

Försvar
Moderaterna

Försvar

Sveriges försvar ska säkra vårt land och vårt sätt att leva. Rysslands krig mot Ukraina innebär ett helt nytt och sämre säkerhetsläge.  Rysslands ökar sin militära förmåga, vilket gör vårt närområde mer osäkert. Moderaterna vill stärka försvarets förmåga att skydda Sverige året runt i fred, kris och krig, enskilt och tillsammans med andra.

Rysslands krig mot Ukraina innebär ett helt nytt och sämre säkerhetsläge. Moderaterna är, till skillnad från regeringen, beredda att skjuta till de nya resurser på både kort och lång sikt som krävs för att möta det försämrade säkerhetsläget. Dessutom är Moderaterna redo att leda Sverige in i Nato

Just nu står Sverige inför en breddad hotbild. Faktum är att Försvarsberedningen har konstaterat att det inte går att utesluta ett väpnat angrepp mot Sverige. Och inte heller kan vi utesluta att militära maktmedel och hot kan användas emot oss. Men hotet mot vår säkerhet är inte bara militärt, utan också politiskt och ekonomiskt. Dessutom kommer hotet från fler håll än för några år sedan. Vi behöver göra mer för att säkra Sveriges försvarsförmåga, ekonomiska konkurrenskraft, politiska handlingsfrihet och mer för att värna demokrati och mänskliga rättigheter.

Ökad budget för Försvarsmakten

Den svenska försvarsförmågan måste stärkas. Det är därför viktigt med ökade resurser till försvaret. Moderaterna vill att Sverige ska satsa två procent av BNP på försvaret. Det är också den nivå som Natos medlemsländer har åtagit sig att satsa på försvaret. Sverige är i dag det land runt Östersjön som lägger lägst andel av BNP på försvaret. Det är inte rimligt. Det rådande säkerhetsläget kräver att vi bygger en långsiktig och stark svensk försvarsförmåga.

Moderaternas förslag:

  • Vi vill se ett försvarsanslag som motsvarar två procent av BNP 2025. Redan i närtid behövs snabba beslut om extra tillskott för att möta det försämrade säkerhetsläget.

Sverige ska vara en aktiv medlem i Nato

Nato utgör ryggraden i den europeiska säkerhetsordningen. Därmed spelar Nato också en avgörande roll för Sveriges säkerhet. Det är därför bra att Sverige har ansökt om medlemskap i Nato. Som medlem i Nato skulle Sverige dela solidariska försvarsgarantier med 31 andra länder om även Finland blir medlem. Rysslands krig mot Ukraina understryker det behovet.

Moderaterna har drivit regeringen framför oss för att få till stånd den svenska Natoansökan som nu har lämnats in. Det är nu viktigt att Sverige är tydliga med vad vi kan bidra med i Natos arbete. Sverige ska bidra till Natos gemensamma säkerhet och särskilt till stabilitet och säkerhet i Sveriges närområde.

Moderaternas förslag:

  • Sverige ska vara en aktiv medlem av Nato som har en tydlig agenda för vilka frågor vi vill driva som medlem.

Stärk Sveriges krisberedskap

Det finns stora brister i Sveriges krisberedskap. Från tsunamikatastrofen, via IT-skandalen vid Transportstyrelsen och skogsbränderna till coronapandemin går en röd tråd av bristande ledarskap, dåliga förberedelser och oklara ansvarsförhållanden. Vi måste förbättra krisberedskapen genom att bland annat införa ett nationellt säkerhetsråd för bättre krisledning, stärka Sveriges försörjningsberedskap och ett skapa ett bättre samarbete med näringslivet.

Moderaternas förslag:

  • Inrätta ett nationellt säkerhetsråd i statsministerns kansli.
  • Stärk upp Sveriges beredskap att försörja landet med livsmedel, sjukvårdsmateriel och andra nödvändigheter i händelse av kris och krig.
  • Stärk Sveriges cybersäkerhet för att skydda vitala samhällsfunktioner och svenskt näringsliv.

Bifogade filer