Politik

Kollektivtrafik

Kollektivtrafik

Moderaterna i Hägersten vill:

• Förbättra kollektivtrafiken till Ekensberg

• Utöka antalet elbussar och nå en helt elektrifierad bussflotta 2035

• Öka tryggheten ytterligare genom att tillsätta ytterligare 1 800 kameror i kollektivtrafiken för att nå målet om 25 000 kameror samt anställa fler ordningsvakter och fortsätta kampen mot fusk, tjuvåkning och skadegörelse.

• Fortsätta arbetet med ökad kundnöjdhet och hög punktlighet samt att kollektivtrafiken ska vara hel, ren, snygg och snygg


Moderaterna värnar en stabil budget och en ekonomi i balans:

Vi prioriterar sjukvård och kollektivtrafik genom att minska ned på byråkrati och administration. Kollektivtrafiken har under mandatperioden förstärkts med en miljard.

Med hushållning av skatteintäkter, utveckling och satsning- ar tillsammans med effektivisering så har regionen och SL goda finanser. Sedan 2006 har regionen gått plus vilket gör att vi inte behöver låna till alla satsningar. Genom att rösta på Moderaterna i regionen säkerställs utbyggnad av kollek- tivtrafiken.

Under många år har vi arbetat för och under mandatperio- den bl a beslutats eller färdigställts;

  • Utbyggnad av tunnelbanan mellan Fridhemsplan och Älvsjö ska byggas via Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet och Öst- berga. Det kallar vi utveckling - En modern fristående linje som kortar restider och beräknas ge tusentals nya bostä- der längs sträckan, trafikstart planeras till 2034.
  • De nya tunnelbanevagnarna, C30, har börjat trafikera tun- nelbanans röda linje.
  • Projektstarten av Spårväg Syd, mellan Älvsjö och Fle- mingsberg via Fruängen, Skärholmen och Kungens kurva, tidigarelades med 4 år och startade 2020 i stället för 2024, trafikstart skulle kunna ske till 2030
  • Ökad båttrafik så att flera kan pendla sjövägen eftersom många av invånarna bor nära Mälaren.
  • Tvärbanan till Bromma flygplats färdigställdes och den ska fortsättas byggas ut till Kista och Helenelund.
  • Tryggheten i kollektivtrafiken har ökat för både personal och resenärer bl a genom fler trygghetskameror och ord- ningsvakter. Vi vill att minst 1 800 nya trygghetskameror byggs ut i och i anslutning till kollektivtrafiken och att alla befintliga kameror i fordonen uppgraderas till livekameror med direktuppkoppling till SL:s Trygghetscentral.
  • 304 bussar har livebevakning genom 1 000 trygghetskameror sedan juli månad 2022.

Bifogade filer

Moderaterna.pdf