Politik

Äldreomsorg

Äldreomsorg

Moderaterna i Hägersten vill att Stockholm ska vara en trygg stad att åldras i med en omsorg som ges efter den äldres önskemål och behov från en mångfald av utförare och där stor valfrihet finns.

Vi vill:

  • Fortsätta satsningen på matlyftet i äldreomsorgen. Mål- tiden är viktig socialt samt något de äldre ser fram emot under dagen.
  • Att alla äldre över 85 år som upplever oro, ensamhet eller otrygghet i det egna hemmet och som så önskar ska be- redas plats i en av stadens äldreboendeformer.
  • Centraliserad biståndsbedömning för likvärdig bedömning över hela staden
  • Förbättrad kontinuitet inom hemtjänsten
  • ”Trygg hemgång” för att underlätta när den äldre kommer
  • hem från sjukhus
  • Trygg hemgång är en intensiv hemtjänstinsats. Den
  • erbjuds främst till äldre personer som bedöms ha behov av extra stöd i samband med utskrivning från sjukhus till det egna hemmet, det vill säga ordinärt boende. Trygg hemgång innebär extra omsorgstid till den äldre under en begränsad period (1 till 2 veckor) av personal i särskilda så kallade hemtagningsteam.
  • Att kolla upp personal som ska jobba inom omsorgen i belastningsregistret på samma sätt som man gör inom barnomsorgen. Allt för att motverka brott. Detta gör också att de anhöriga känner sig trygga med personalen.
  • Sätta extra guldkant på tillvaron för äldre vid våra högtider för både mat och sociala aktiviteter.

Bifogade filer

Moderaterna.pdf