Välkommen till informationsträff om biogas- och kraftvärmeanläggningen i Högbytorp! Tid: 8 maj kl 18.30-20 Plats: Sätra gård, Högbytorp I slutet av januari tog E.ON beslut om att bygga en biogas- och en kraftvärmeanläggning på Högbytorp med tillhörande 23 km lång fjärrvärmeledning genom Upplands-Bro och Järfälla. Företrädare för Eon och Ragn-Sells kommer berätta om projektets helhet… Läs mer

I Sverige förväntar vi oss att var och en anstränger sig efter egen förmåga och gör rätt för sig. Vi betalar skatt för att samhället ska fungera och för att finansiera vår gemensamma välfärd. Vi strävar efter att alla barn ska få de bästa förutsättningarna att växa upp under trygga och goda förhållanden, med garanterad… Läs mer

Välkomna att lyssna när Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund, talar kring hur vi kan locka fler friskolor att etablera sig och växa i Upplands-Bro! Tid: Måndag 13 mars kl 18.30 Plats: Föreningslokalen Gamla Landsvägen 1, Kungsängen