Nedan finner ni kallelse och valberedningens förslag inför årsmötet fredagen den 24 februari kl.18.00. Övriga handlingarna kommer finnas tillgängliga på plats. Om du som medlem vill ha handlingarna innan årsmötet kan du höra av dig till: mattias.askerson@sundbyberg.se

Sundbyberg hade under 2016 det lägsta antalet hushåll med ekonomiskt bistånd på 8 år (socialbidrag). Samtidigt gick fler sundbybergare än tidigare vidare från utanförskap till jobb. Det framgår av social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsberättelse för 2016, som behandlas vid nämndens sammanträde den 21 februari.   Nu börjar vi den långa resan med att bryta utanförskapet i… Läs mer

Det står klart efter gårdagens social- och arbetsmarknadsnämnd där verksamhetsplan och budget för 2017 antogs. Utöver minskat utanförskap har nämnden inför 2017 prioriterat ett aktivt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck och våld i nära relationer, en evidensbaserad missbruksvård och uppsökande arbete av unga på glid.   – Jag är glad att vi kunnat anta… Läs mer