2017 kommer Solna stad att ge alla nyanlända utbildningar i bättre hälsa. Satsningen ska ge de nyanlända bättre förutsättningar att delta fullt ut i sina etableringsinsatser. Utbildningen införs i samband med den samhällsorientering som erbjuds och hälsa blir ett utökat uppdrag med 12 extra timmar. Den här metoden har prövats tillsammans med Stockholms läns landstings… Läs mer

Boendestöd är ett individuellt anpassat stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning som bor i eget boende alternativt i en träningslägenhet. Cirka 100 solnabor erbjuds stödet som sedan 2002 har varit en upphandlad tjänst. Nu har socialnämnden beslutat att driva verksamheten i kommunal drift.

Av de avslagsbeslut rörande ekonomiskt bistånd som togs i Solna under 2016 var 99,7 procent korrekta. Under 2016 var det endast fyra ärenden där förvaltningsrättens dom gick emot nämnden.

Signalisten planerar för cirka 500 lägenheter, varav 140 är trygghetsboenden som Solnas seniorer har förtur till. Lägenheterna kommer att komplettera dagens bestånd som består av cirka 4000 hyreslägenheter och färdigställas de kommande 3–5 åren.

Solna visar bra resultat när arbetsmarknadsinsatserna utvärderas. Trots ökat flyktingmottagande har Solna för tionde året i rad lyckats få två av tre i arbete genom Solnamodellen (mer än 65 procent). Solna rankas även som nummer ett i Sverige sett till andel flyktingar i förvärvsarbete. Arbetslösheten bland utrikes födda ligger fortfarande mycket lågt jämfört med andra… Läs mer