Nu läggs budgetramarna för 2018-2020 till kommunstyrelsen och fullmäktige. Budgetramarna formas av kostnadsökningar tack vare befolkningsförändringar, effekter av ingångna avtal och nya lagar samt förväntade löneökningar. Allianspartierna föreslår oförändrad skatt och en investeringsbudget med bl a ny grundskola i Fågelsången och idrottshall som medger handbollsspel. –  Det är ett styrkebesked för vår ekonomi att vi… Läs mer

  Vill du kandidera i valet för Moderaterna? Valåret närmar sig och om du vill ha chansen att representera moderaterna har det nu blivit dags att anmäla sig. Alla medlemmar kan kandidera och vi är beroende av att ha många människor som vill bära väljarnas förtroende. Du kan anmäla din kandidatur genom denna länk. Har… Läs mer

Anders avled nyligen i lugn och stillhet i hemmet i Rönninge efter en längre tids sjukdom. Våra tankar går till hustrun Ilse och 4 barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Anders kom med i politiken när Salem åter blev egen kommun 1983 och han var en av de politiker som aktivt deltog i uppbyggandet av den nya… Läs mer

Nu är årets första nummer av vår lokaltidning tillgänglig här på webben. Det handlar bl a om varför vi vill lägga den nya grundskolan på Fågelsången. Du kan läsa den här.  

Läs uttalandet här Salem växer, nya bostäder ska byggas. Vi räknar med minst 400 bostäder i Salems centrum, men även i Söderby kommer sannolikt nya byggen att ske. Vi politiker måste ta ett helhetsansvar för ett växande Salem. Det innebär att hitta möjliga och goda lösningar, även om det betyder att stadsbilden förändras. Tjänstemännen inom… Läs mer

  Vi har gjort ett bildspel som kort sammanfattar läget två år in på mandatperioden. Om du vill läsa mer om de olika inslagen finns länkar nedan. Bildspelet tar upp: Rönninge centrum, Salems centrum, Ny grundskola i Salem. Här finns också information för dig som vill engagera dig inom Moderaterna.     Bildspelet   Länkar… Läs mer

Nyligen avled Stig efter en längre tids sjukdom i kretsen av sin familj. Våra tankar går till hustrun Irene, barn och barnbarn.  Stig var en välkänd salemsbo, en centralgestalt i en stor bekantskapskrets och tongivande inom vår partiförening. Iréne, Stig och familjen bosatte sig tidigt i Rönninge och sedan uppe i Salem, där de bodde… Läs mer

Igår avgick Delmon Haffo från alla sina uppdrag efter uttalanden som Moderaterna i Salem har tagit skarpt avstånd ifrån. Efter budgetfullmäktiges slut framemot midnatt samlades föreningens styrelse och konstaterade att vice ordföranden Erik Glimvik nu är ny ordförande för Moderaterna i Salem. – Det här är de värsta omständigheterna man kan tänka sig. Vi är… Läs mer

Det som framkommit under dagen är oacceptabelt och mycket allvarligt, Lennart Kalderén ger följande kommentar: Jag blev chockad och ledsen när jag såg detta och tar starkt avstånd från det som hänt. Vi ställer höga krav på våra förtroendevalda i Salem och jag ser mycket allvarligt på det här. Ett sådant agerande måste leda till… Läs mer