Anders avled nyligen i lugn och stillhet i hemmet i Rönninge efter en längre tids sjukdom. Våra tankar går till hustrun Ilse och 4 barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Anders kom med i politiken när Salem åter blev egen kommun 1983 och han var en av de politiker som aktivt deltog i uppbyggandet av den nya… Läs mer

Läs uttalandet här Salem växer, nya bostäder ska byggas. Vi räknar med minst 400 bostäder i Salems centrum, men även i Söderby kommer sannolikt nya byggen att ske. Vi politiker måste ta ett helhetsansvar för ett växande Salem. Det innebär att hitta möjliga och goda lösningar, även om det betyder att stadsbilden förändras. Tjänstemännen inom… Läs mer

  Vi har gjort ett bildspel som kort sammanfattar läget två år in på mandatperioden. Om du vill läsa mer om de olika inslagen finns länkar nedan. Bildspelet tar upp: Rönninge centrum, Salems centrum, Ny grundskola i Salem. Här finns också information för dig som vill engagera dig inom Moderaterna.     Bildspelet   Länkar… Läs mer

Nyligen avled Stig efter en längre tids sjukdom i kretsen av sin familj. Våra tankar går till hustrun Irene, barn och barnbarn.  Stig var en välkänd salemsbo, en centralgestalt i en stor bekantskapskrets och tongivande inom vår partiförening. Iréne, Stig och familjen bosatte sig tidigt i Rönninge och sedan uppe i Salem, där de bodde… Läs mer

Igår avgick Delmon Haffo från alla sina uppdrag efter uttalanden som Moderaterna i Salem har tagit skarpt avstånd ifrån. Efter budgetfullmäktiges slut framemot midnatt samlades föreningens styrelse och konstaterade att vice ordföranden Erik Glimvik nu är ny ordförande för Moderaterna i Salem. – Det här är de värsta omständigheterna man kan tänka sig. Vi är… Läs mer

Det som framkommit under dagen är oacceptabelt och mycket allvarligt, Lennart Kalderén ger följande kommentar: Jag blev chockad och ledsen när jag såg detta och tar starkt avstånd från det som hänt. Vi ställer höga krav på våra förtroendevalda i Salem och jag ser mycket allvarligt på det här. Ett sådant agerande måste leda till… Läs mer

Nu finns årets tredje nummer av Dagen Salem ute. Här kan ni läsa en stor intervju med Salems kommunalråd Lennart Kalderén, vad som sker i Rönninge Centrum just nu och mycket mer. Läs senaste numret här.

Nu finns årets andra nummer av Dagen Salem ute. Här kan ni läsa om de flertalet projekt som är igång i kommunen samt några projekt som förhoppningsvis kommer igång snart. Läs även om Bovierans spännande boendeform och deras önskan att få bygga i Salems kommun. Läs senaste numret här.

Enligt lag är alla svenska kommuner skyldiga att tillhandahålla boenden för flyktingar. Kommunstyrelsen har beslutat om fyra platser som är aktuella. En fyllig information finner du på nedanstående länk (kommunens hemsida): http://www.salem.se/Innehall/Tillfalliga-sidor-under-startsidan/Aktuellt-i-hogerspalten/Placering-av-paviljonger-for-flyktingar/