De fyra Allianspartierna Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna har kommit överens om att fortsätta styra Nacka tillsammans. -Som största kommun i landet med Alliansmajoritet ska vi vara en stark röst för frihet och humanitet och föra en tydlig borgerlig politik. -Vårt fokus kommande mandatperiod ligger på ökad bostadsbyggande, bättre framkomlighet, fler jobb, hög kvalitet i… Läs mer

Med anledning av att den nya regeringen vill förändra förutsättningarna för fristående förskolor och skolor att verka har ordföranden för utbildningsnämnden, Linda Norberg (M), bjudit in företrädare för alla fristående förskolor och skolor till ett möte. Vårt syfte med mötet är bilda oss en uppfattning om hur dessa förändringar skulle kunna påverka förskolor och skolor i Nacka,… Läs mer

90 nya förstelärare ska utveckla Nackas skolor -Nacka ska vara Sveriges bästa skolkommun. Vägen dit går via de skickligaste lärarna, och att de bästa vill bli lärare och fortsätta vara lärare. Det säger kommunalrådet Mats Gerdau (M) som idag delar ut diplom till de nya förstelärarna och lektorerna i Nackas skolor. -Skickliga lärare ska inte… Läs mer

Mats Gerdau (M), Paul Lindquist (M): Stockholmsregionen behöver en östlig förbindelse Idag skriver Dagens Nyheter om en rapport som Stockholms handelskammare tagit fram som påvisar hur en östlig förbindelse skulle förbättra trafik- och miljösituationen i Stockholmsregionen. I genomsnitt skulle trafikminskningen i innerstaden vara 11 procent. – Det är dags att Stockholmsregionen får en riktig ringled… Läs mer

Idag utkommer vår tidning Nackabladet som bilaga till Nacka Värmdö Posten, du kan också läsa den digitalt här. Klicka till vänster för att läsa tidningen.    

M vill göra äldre aktivare på nätet Moderaterna i Nacka föreslår att alla pensionärer ska få en grundläggande IT-kunskap, för att de ska kunna delta i samhällslivet fullt ut. -Delaktighet ska inte stavas ålder, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M) som lanserat förslaget. Mycket aktivitet sker på nätet idag och vardagslivet blir lättare om man… Läs mer

Ytterligare två nya naturreservat i Nacka På Naturreservatsnämndens extrainsatta sammanträde onsdag 18 togs beslut om att skicka naturreservaten Svärdsö och Skarpnäs till samråd. Reservatsförslagen kommer att finnas utställda bl a på biblioteket i Nacka Forum under sommaren. Enligt majoritetsprogrammet 2011-2014 ska sex nya reservat inrättas i kommunen. Två av dessa är Svärdsö och Skarpnäs, nummer… Läs mer

Alliansen föreslår lokala miljömål: Miljösmart tillväxt i Nacka -Högst 300 meter till närmaste park eller grönområde. -Minst 10 procent som cyklar till jobbet. -50 procent av matavfallet som samlas in och behandlas biologiskt. -Utsläpp av växthusgaser från transporter ska minska med 45 procent till 2030. Det är några av de lokala miljömål som de fyra… Läs mer