Initiativ för ett nytt internationellt universitet till Nacka! -Vi behöver ytterligare ett universitet i Stockholmsregionen när vi växer med en halv miljon människor. Därför vill vi att Nacka kommun tar initiativ för att ett internationellt universitet etableras i Nacka. En lokalisering till Nacka vore naturlig, av flera skäl. Nacka bygger stad på västra Sicklaön och… Läs mer

  Nacka en av landets bästa skolkommuner Nacka på topp tio när Sveriges kommuner och landstings (SKL) årliga ranking för skolan presenteras. Nackas satsning på skolan ger utdelning, men bra kan bli ännu bättre så därför fortsätter vi att satsa på skolan för att nå vårt mål; världens bästa skola för varje elev, varje dag… Läs mer

Kommunstyrelsen i Nacka beslutade idag i full enighet att skicka följande brev till Stockholms stad för att påtala att bussterminalen behövs vid Slussen. Att detaljplanen för bussterminalen vid Slussen nyligen upphävdes har skapat oro om framtiden. För alla som dagligen reser till och från Nacka för att jobba är det mycket angeläget att frågan nu… Läs mer

Texten ursprungligen publicerad på nacka.se För Nacka- och Värmdöborna är det oerhört viktigt att också i framtiden kunna ta sig smidigt till Slussen och Stockholms city. Här kommenteras därför den diskussion som förts i nyhetsmedia om behovet av en bussterminal vid Slussen. I huvudsak har den senaste debatten om Slussen utgått från två händelser. Den… Läs mer

Det har kommit till vår kännedom att Stockholms Handelskammare anser att en bussterminal vid Slussen för Nacka- och Värmdöresenärer är ”överflödig” när tunnelbanan byggts ut till Nacka Centrum. Vi vill från våra kommuners sida kraftigt opponera oss mot detta. Nacka och Värmdö tillhör landets mest expansiva kommuner. Vi är attraktiva kommuner där det byggs mycket.… Läs mer

Skolverkets officiella betygsstatistik för våren 2013 visar många positiva tendenser för Nackas elever – både över tid och i jämförelse med riket och länet. Trots en svag nedgång i genomsnittligt meritvärde för åk 9 står sig Nackas resultat mycket väl vid en jämförelse med andra kommuner. Endast två kommuner i länet, Danderyd och Lidingö, har… Läs mer

Plus 102 miljoner kronor. Så ser Nacka kommuns resultat ut för 2013. Kommunalrådet Mats Gerdau (M) är nöjd. –Min ambition när jag valdes för ett år sedan var att skapa ett positivt förändrings- och samarbetsklimat i kommunen. För mig är det viktigt med ordning och reda och att medborgarna känner att de får värde för… Läs mer

  Nackabladet är vår egen tidning som utkommer tillsammans med Nacka Värmdö Posten ca 4 gånger per år. På hemsidan och Facebook kan du också läsa den digitalt. Nackabladet 2014 nr 1 s1 Nackabladet 2014 nr 1 s2 Nackabladet 2014 nr 1 s3 Nackabladet 2014 nr 1 s4

Några av de högst rankade länderna i PISAundersökningen har besökt Nackas skolor för inspiration. Under en veckas tid i slutet av januari befann sig ett 70-tal elever, lärare och professorer i Nacka, som i år står som värd för Wintercamp-konferensen. Nackas kommunala skolor samarbetar sedan ett par år med ASEAN+3 som är den organisation som… Läs mer