MODERAT POLITIK FRÅN AKALLA TILL ÖSTERLEDEN – Det bästa för Kista

Vi lägger fokus på Trygghetsfrågor – Ungdomar – Arbetsmarknad kommande år.

kst

Det är viktigt att vi även fokuserar våra insatser för att få flera människor i arbete även inom gruppen medborgare, som inte omfattas av Jobbtorg Stockholms målgrupper. Insatser för att den enskilde ska bli självförsörjande har hög prioritet, där lärlingsplatser med yrkesutbildning för ungdomar genom Järva lärling och Merit är viktiga. Vi vill även arbeta med insatser för att öka antalet arbetsplatser i området att flera arbetsplatser och kommunala och statliga myndigheter flyttar ut till Järva-området.

Samverkan med andra delar av samhället – inte minst skolan – för att uppmuntra individers utveckling, självständighet och tilltro till den egna förmågan inför full delaktighet i samhället och på arbetsmarknaden ser vi som en naturlig del av förvaltningens arbete.

Vi vill öka tryggheten i Rinkeby-Kista genom att bland annat öka insatserna inom Järva-andan med flera goda krafter. Järva-andans arbetsgrupp ”ungdomars fritid och framtid”, ”ungdomars trygghet” vill vi utveckla.

Större kultur- och idrottsevenemang, som festivaler, karnevaler, idrottsevent till området önskas och bör då ske i samverkan med lokala aktörer och nätverk.

Förvaltningen fortsätter att stödja projekt och verksamheter som bidrar till utökat miljökunskap och minskar vår klimatpåverkan.

Vi vill underlätta för våra invånare, som bor i hyresrätter att ombilda hyresrätter till bostadsrätt, om en majoritet av de boende så önskar.

Av den kommunala förskolpengen använder vi 84 % (77 % är minischablon) av schablonen till verksamheten för barn i för­skola och vi anser att andelen förskollärare ska öka. Lika villkor ska råda mellan kommunal och fristående förskola. Detta gäller särskilt de ekonomiska villkoren, något som stärks av ny lagstiftning på området. Vi satsar på miljöarbetet med satsning på Grön flagg inom förskolorna. Förskolornas kommunikation med föräldrarna och föräldrarnas delaktighet i, och nöjdhet med, sina barns vistelse på förskolorna ser vi som ett prioriterat område.

Sommarkolloverksamhet är en av många viktiga verksamheter för barn och unga i Järvaområdet. Barn, som av olika skäl, inte har möjlighet att vara på landet eller lämna sitt bostadsområde ska ges möjlighet att åka på sommarkollo. Vi satsar på att öka antalet ungdomar i feriearbete till att erbjuda detta till minst 500 ungdomar, som då får en kontakt med arbetslivet.

Tillsammans med ungdomsgrupper ska vi satsa på att utveckla mer övergripande forum och insatser för att öka ungdomarnas inflytande och delaktighet för ungdomsverksamheterna och inom områden, som berör denna grupp. Vi vill permanent etablera ett nytt ”Reactor” i Rinkeby för äldre ungdomar.

Barn och ungdomar, inte minst de som befinner sig i jour- eller familjehem, är en högt prioriterad målgrupp. Vi ser att betydelsen av att utveckla och etablera en gedigen framtidstro, tilltro till den egna förmågan och en känsla av delaktighet i samhället är extra viktig för dessa blivande vuxna.

Liksom på andra områden inom stadsdelsförvaltningen är individuella lösningar och tidiga insatser viktiga även när det gäller barn, ungdomar och familjer – i synnerhet för de personer som hamnat i svårigheter eller riskerar att göra det. För att på sikt minska antalet missbrukare och motverka missbruksbaserat utanförskap kommer därför bland annat det före­byggande arbetet mot missbruk att särskilt inriktas mot nyrekrytering av personer i åldern 12-25 år. Förebyggande verksamhet med råd och stödverksamhet för föräldrar och familjer kommer också att påbörjas under året.

Äldreomsorgen ska präglas av hög kvalitet genom inflytande, individualise­ring och trygghet samt kännetecknas av valfrihet. Stor vikt kommer att läggas vid sociala aktiviteter för att öka meningsfullhet och stimulans för de äldre. Vi ska även fortsättningsvis i samarbete med frivilligorganisationerna erbjuda ett varierat och flexibelt utbud av stöd och hjälpinsatser till dem, som vårdar anhöriga och närstående. Kompetensutveckling om mat och måltider för våra anställda prioriteras för att förbättra för de äldres måltider och deras matupplevelser.

Be Sociable, Share!

Nytt nummer av Nya Kistabladet med lokala aktuella ämnen är nu ute. Klicka på tidningen (ovan) eller här för att läsa Kistamoderaternas tidning: Nya kistabladet Vill du ha en egen papperskopia är du välkommen att höra av dig till någon ur styrelsen.

Nytt nummer av Nya Kistabladet med lokala aktuella ämnen är nu ute. Klicka på tidningen (ovan) eller här för att läsa Kistamoderaternas tidning: Nya kistabladet Vill du ha en egen papperskopia är du välkommen att höra av dig till någon ur styrelsen.  

Kistamoderaternas ordförande skriver i Dagens Samhälle om lokala frågor, brott och trygghetsproblem, samt ger några förslag om hur man borde rätta till det. Läs det gärna här: http://www.dagenssamhalle.se/debatt/skicka-fakturan-till-foeraeldrarna-32201 Det går även att läsa artikeln som PDF här >>

Den 21 februari 2017 hade Kistamoderaterna årsmöte i Spånga Församlingshus. På mötet godkändes följande verksamhetsberättelse för 2016: http://moderaterna.net/kista/files/2017/02/Verksamhetsberättelse-för-2016.pdf Följande valdes in som Styrelse för 2017: Ordförande, Aleks Sakala 1:a vice ordförande, Bo Sundin 2:a vice ordförande, Benjamin Dousa Ledamöter: Dag Klackenberg Kerstin Thufvesson Abbas Taheri Mats Rydelius Sinan Tayeb Basit Choudhury Magnus Haglund Jean-Robert Nino… Läs mer

Välkomna till Kistamoderaternas årsmöte. I år håller vi till i Spånga församlingshus, Värsta allé 1. Hitta dit: http://bit.do/spanga Årets talare är Irene Svenonius, som sedan 1 januari 2017 leder Stockholms läns landsting. Hela inbjudan med föredragningslista kan du hämta här: 2017 årsmötesinbjudan Kista OBS! Sista dagen för att lämna in motionerna till styrelsen är den… Läs mer