Vid måndagens möte i kommunstyrelsen skulle beslut fattas om ett nytt avtal med Länsstyrelsen om mottagande av ensamkommande flyktingbarn.  Ärendet hade beretts av socialnämnden och förslaget var 60 platser för asylsökande flyktingbarn. Detta var nästan en fördubbling av nuvarande avtal. Men på bordet i kommunstyrelsen låg ett helt annat förslag än det som beretts i… Läs mer

I veckan kom en glädjande nyhet för hundratals grannar i Tungelsta som överklagat det omtvistade beslutet från Länsstyrelsen om att ge tillstånd för en bergtäkt i Ekeby 12:7. Mark- och miljödomstolen upphäver Länsstyrelsens beslut. Invånarna i södra Tungelsta har under många års tid kämpat mot den föreslagna bergtäkten.  De fick ett chockbesked förra året när Länsstyrelsen beslutade… Läs mer

En märklig debatt utspelade sig under måndagens fullmäktige när en ledamot i fullmäktige skulle få sin motion besvarad. Ansvarigt kommunalråd för IT- frågor är kommunstyrelsens ordförande, Meeri Wasberg (S). Men till många ledamöters förvåning gick 1:e vice ordförande i gymnasienämnden, Johan Svensk (MP), upp och föredrog motionssvaret. Sven Gustafsson (M) frågade om den rödgröna kommunledningen… Läs mer