Beslutet om att  utse platser för uppställande av boendebaracker i kommunens bostadsområden kan bygga på undermåliga utredningar. En av de utpekade platserna är belastad med servitut och kan troligtvis inte användas av kommunen. Den utpekade platsen ligger vid Lodjurets gata i Brandbergen. Planen för bostäder till nyanlända drevs igenom i kommunstyrelsen och ska upp för… Läs mer

                      Hittills har ca 350 protester inkommit till kommunen mot planerna på barackboenden i bostadsområden runt om i kommunen. Efter att den rödgröna kommunledningen (S, MP, C) tecknat en överenskommelse med Liberalerna och Kristdemokraterna finns det nu en majoritet i fullmäktige för förslaget. Om förslaget… Läs mer

De illegala tältbosättningarna sprider sig i stadskärnan. Trots att oppositionsrådet Martina Mossberg (M) flera gånger uppmärksammat den rödgröna kommunledingen (S, MP, C) om problemen har ingenting hänt på två år. I Rudans friluftsområde har samma tältbosättningar funnits under en längre tid. Nu har bosättningar spridit sig till grönområdena i stadskärnan. Haningemoderaterna besökte området söder om… Läs mer

Moderaterna röstade emot förslaget om uppförande av tillfälliga backboenden runt om i kommunens bostadsområden vid måndagens kommunstyrelsemöte. En majoritet i kommunstyrelsen röstade dock för förslaget. Då mötet inte var öppet för allmänheten blev det ingen längre debatt. Det slutliga beslutet kommer att fattas av kommunfullmäktige den 5 december kl. 16 i kommunhuset. Detta möte kommer… Läs mer