Höstens resultatsammanställning för årskurs 9  visar att resultaten sjunker i nästan samtliga Haninges skolor Det är ett tydligt trendbrott i Haninges skolutveckling som påbörjades 2006 efter att Haninge hamnade på sista plats i lärarförbundets ranking.  Årskurs 9-betygen sjunker i Haninge Nämndordförande Maria Fägersten uttalar sig inte i media, men grundskolechefen Lina Axelsson Kihlblom tycker inte resultaten… Läs mer

Under dagens extrainkallade styrelsemöte i Haninge Holding AB skulle beslut om ändring i Haninge Bostäders ägardirektiv fattas. Förslaget innebar att Haninge bostäder ska förmedla lediga lägenheter uteslutande till Haninge kommun tills man uppnått 105 lägenheter, samt att bolaget därefter ska förmedla 25 % av alla lägenheter som blir lediga till kommunen varje år. Alla lediga… Läs mer

                      Ännu en gång försöker de rödgröna skapa förtur i Haninge Bostäders kö bakom ryggen på kommunfullmäktige. Denna gång genom ett ”operativt ägardirektiv” i kommunens holdingbolag Haninge Holding AB som kallat till extra styrelsemöte och föreslår att styrelsens ordförande på en extra bolagsstämma ska rösta… Läs mer

Den 29 november fattade Landstingets trafiknämnd beslut om att fortsätta med försöksverksamheten med en nord-sydlig skärgårdslinje. Beslutet innebär att nämnden i stället för att göra en ny upphandling integrerar Nord-sydlinjens delsträckor med de större båtarna. Passagerarna kommer då att få tillgång till mat och dryck ombord. Beslutet innebär stora förändringar, bland annat att Stavsnäs utgår… Läs mer