Stefan Löfvens regering går fram med kraftiga skattehöjningar på arbete och företagande som kommer att drabba hela landet. Ökade kostnader för att anställa unga och äldre, minskade husavdrag och höjd bensinskatt innebär ett hårt slag mot hushåll  och företagare med 27 miljarder kronor i skattehöjningar. Det är fel väg för Sverige. Moderaternas vårmotion innehåller satsningar… Läs mer

Årsredovisningen för Haninge kommun 2014 visar på en positiv utveckling. Många projekt som drivits på under förra mandatperioden realiserades 2014. Inflyttningen började i nya stadsdelen Vega, som ska rymma fler än 10 tusen invånare och egen pendeltågstation. Första spadtagen togs Haningeterrassen, 600-700 nya bostäder, handel, bio, vårdlokaler och ny bussdepå i centrum, ny förskola och… Läs mer

Den rödgröna minoriteten i Haninge röstade i december igenom sin budget för 2015 med stöd av Vänsterpartiet. Det beslutades om satsningar på 12,5 miljoner utöver alla satsningar som den tidigare majoriteten beslutat. Pengarna togs ur kommunfullmäktiges reserv. Vid kommunens budgetuppföljning i mars visade prognosen på ett underskott om 28,5 miljoner.   Det är framför allt… Läs mer

                I samband med ett budgetäskande från Beredningen för mänskliga rättigheter (MR-beredningen) i kommunstyrelsen den 30 mars ville M, FP och KD ge ett tydligare uppdrag till beredningen att arbeta med aktuella frågor som berör den negativa utvecklingen för yttrandefrihet i Sverige, då den ökande radikaliseringen och terrorattentaten… Läs mer