Nu kommer ytterligare en ansökan om bergtäkt att göras i södra Tungelsta. Skanska har kontaktat kommunen för samråd inför ansökan på fastigheten Häringe 5:2 i Västnora. Tidigare har en ansökan i Ekeby från Jehander  beviljats av Länsstyrelsen, men överklagats till mark- och miljödomstolen.  Martina Mossberg, kommunstyrelseordförande och Sven Gustafsson,… Läs mer

        PRESSMEDDELANDE 25 november 2014 En stark borgerlig opposition i Haninge siktar mot valvinst 2018 Centerpartiet har valt att avbryta allianssamarbetet och kommer ingåi en minoritetskoalition med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har tagit fram en gemensam avsiktsförklaring och väljer att fortsätta sitt goda samarbete för Haningebornas bästa.  – Sedan 2006… Läs mer

I dag fick vi besked om att Centerpartiet i Haninge sviker Alliansen. Vi har under en tid förhandlat om att hålla i hop Alliansen för att stoppa en skadlig rödgrön politik i Haninge. C visade egentligen sin avsikt redan vid senaste kommunstyrelsen då de röstade för ett rödgrönt förslag om att ytterligare begränsa möjligheterna för skärgårdsbor att bygga på sina fastigheter. Läs mer

Moderaterna i Haninge har i dag 21 mandat (av 61) och här presenteras de kandidater som står på en valbar plats på kommunfullmäktigelistan. Kandidaterna har fått svara på två (tre) frågor: 1. Presentation av dig själv. 2. Varför har just du valt att kandidera till kommunfullmäktige och hur tänker du fortsätta förbättra Haninge?   Plats… Läs mer