Under sommaren blev många Tungelstabor oroliga över att Aleris som driver Tungelsta vårdcentral har sagt upp avtalet med landstinget. Vårdcentralen har 6000 listade patienter och Tungelsta är en kraftigt växande kommundel. Oppostitionsrådet Martina Mossberg reagerade också genom att skriva ett brev till ansvarigt Landstingsråd för att någon klar information inte lämnats om hur framtiden kommer… Läs mer

  Efter alla protester från föräldrar och personal på Ribby förskola mot att ta bort deras skolgård och sälja den till ett fastighetsbolag begär nu Haningemoderaterna att detaljplanen för förskolan görs om. Oppositionsrådet Martina Mossberg lämnade på måndagens kommunstyrelse in ett så kallat ledamotsinitiativ. Ärendet kommer nu att beredas av kommunstyrelsen. De flesta partier i… Läs mer

Den rödgröna minoriteten vill nu tillsammans med LO-förbundet Kommunal genomdriva ett projekt som ska ge ”heltid till alla som så önskar”. Kommunal, som driver frågor om att förbjuda delade turer och kombinerade arbetsställen, är utsett som referensgrupp i projektet. Det är dock inte alla deltidsanställda som får vara med i projektet. Enligt den beställda utredningen… Läs mer

Den rödgröna minoriteten i Haninge, S,MP och C fortsätter att uppröra invånare och personal i kommunen genom att konsekvent undvika varje form av dialog. Nu drabbas den omtyckta Ribby förskola där de rödgröna bestämt att ett serviceboende/flyktingboende ska byggas på förskolans gård.  Personalen på Ribby förskola blev i våras informerade om ett servicwboende/flyktingboende ska uppföras… Läs mer