Vid kultur- och fritidsnämndens senaste möte kom ett erkännande fram om att det inte fattats något beslut om avveckling av verksamheten på Lakeside. Kultur- och fritidsnämndens ordförande Mehmet Cocksürer (MP) har fått hård kritik för att avvecklingen inte har föregåtts av något beslut i nämnden och inte heller kommunicerats med personal och ungdomar. Mehmet Cocksürer… Läs mer

Efter en tids klagomål på dålig lukt har en utredning visat att Ornö skola är i behov av renovering. En rapport visar att det finns träbekämpningsmedel i husgrunden men att det bara är giftigt att förtära. Skola byggdes 1907 av befolkningen på Ornö och är en viktig kulturmiljö. Nu föreslår den rödgröna kommunledningen att skolan ska… Läs mer

Jag är verkligen positiv till flyktingmottagning och även en utökad sådan. Däremot tycker jag inte att vi har det bästa mottagandet. Det tar allt för lång tid innan människor kommer i arbete, innan skolan funkar bra och det är brist på bostäder.   Idag föreslogs det på socialnämnden att vi ska teckna en ny överenskommelse… Läs mer

              Mitt i Haninge skrev i veckans nummer att kommunledningen nu kräver att SL avhyser bosättningen av tiggare vid Västerhaninge pendeltågsstation. Samtidigt uttalar sig Socialnämndens ordförande om att husrum och mat ska ordnas av kommunen i samarbete med kyrkan. Sven Gustafsson och Michael Fridebäck från Haningemoderaterna skrev en insändare… Läs mer