Under måndagens kommunstyrelse vann ett förslag från Trepartialliansens om att arbeta fram en trafikplan för Haninge kommun. Förslaget föregicks av att kommunstyrelseförvaltningen ville ta fram en trafikstrategi och en handlingsplan för mobility management. Trepartialliansen föreslog att i stället arbeta in riktlinjer för mobility management i trafikstrategin och att ta fram en trafikplan för kommunen. Haningemoderaternas… Läs mer

Inför Näringslivets dag den 17 februari återstår många frågor om hur kommunen ska återvinna förtroende hos kommunens företagare. Förra årets ras i Svenskt näringslivs ranking blev en riktig kalldusch för kommunen. Även nöjd kundindex från Stockholm Business  Alliance, som visade på en liten uppgång, visade vid en närmare granskning att nöjdheten över bygglovshanteringen rasat. Läs mer:… Läs mer

Många oroliga villaägare har hört av sig till kommunen efter att företaget Fuchs Lubrication informerat om att de vill flytta sin verksamhet till Fors arbetsplatsområde. På torsdagen höll Fuchs ett informationsmöte i Ribbyskolans aula. Kommunen var inbjuden men inga tjänstemän eller representanter från kommunledningen dök upp.  Läs mer: Fuchs med 70 anställda lämnar Nynäshamn –… Läs mer

Den politiska pajkastningen mellan höger och vänster med anklagelser om samarbete med SD fick en ny vändning när Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra i januari förklarade att hon var beredd att fälla regeringen och att hon kan tänka sig att samtala med SD i vissa frågor. Decemberöverenskommelsens skuggfäktning, som de flesta väljare genomskådat, fick därmed… Läs mer