Varje dag går kvinnor till sina jobb som företagare i vården, hemtjänsten och äldreomsorgen. De vårdar våra sjuka, undervisar våra barn och tar hand om våra äldre. För Ekerö kommun har deras insatser gjort att vi stolt kan titulera oss som Sveriges sjätte bästa skolkommun samtidigt som vi levererar Stockholms läns bästa hemtjänstverksamhet. Och för… Läs mer

Socialtjänstens och Sveriges kommuner och landstings årliga rapport Öppna jämförelser visar på toppresultat för Ekerö kommun! Hela 96 procent uppger att de är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten som helhet, motsvarande siffra för särskilt boende för äldre är 90 procent. Ett stort tack till våra fantastiska medarbetare som varje dag arbetar för att våra… Läs mer

Artikeln är skriven av Lo Bäcklinder och publicerad i Mälaröarnas Nyheter 2017-04-12   I juni flyttar de första hyresgästerna in på Söderströmsgården, kommunens nya särskilda boende i Stenhamra. Under 2017 sänker kommunen också hyran för dem som flyttar dit från Färingsöhemmet. Efter många års väntan närmar sig inflyttningen från Söderströmsgården. Den 29 mars beslutade Socialnämndens… Läs mer

Ekerö kommuns Byggnadsnämnd har i ett enigt beslut antagit nya riktlinjer för när bygglov inte behöver sökas för solfångare och solceller för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader.   – Krav på bygglov har legat som ett hinder för dem som vill sätta upp solpaneler på taket men nu ska bygglovskravet förenklas betydligt. Jag är glad… Läs mer

Ekerö är en av Sveriges tryggaste kommuner sett till både upplevd trygghet och brottsstatistik. Men det är inget vi kan ta förgivet. Ekeröalliansen i Kommunstyrelsen beslutade den 4 april att avsätta 2 miljoner kronor av kommunens ekonomiska överskott till en trygghetspeng för att förebygga och åtgärda brott och otrygghet i kommunen.    – Ekerö är… Läs mer

En ny lekplats, fler kommunala bad och simskolor samt naturliga mötesplatser för gemenskap över åldersgränser. Det är några av de satsningar som Kommunstyrelsen beslutade om den 4 april när det ekonomiska överskottet för 2016 skulle disponeras.   – För Ekeröalliansen står medborgarens nytta i centrum och därför är det väldigt roligt att kunna satsa på… Läs mer