Nedanstående är en debattartikel skriven av kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld. Den publicerades på dagenssamhalle.se 2017-11-01.   Att bostadsbehövande nu ställs mot varandra är ytterligare ett bevis på de orimliga konsekvenser regeringens politik fört med sig. Genom migrationsöverenskommelsen fick regeringen i uppdrag att skapa förutsättningar för bostadsbyggande, ett ansvar de inte tagit. Nu är det hög… Läs mer

  Ekeröallansen tog den 30 oktober del av den externa utredningen om förutsättningarna för ett partnerskap med Ekerö Bostäder. Då det inte framkommit någon aktör som matchar de högt ställda kraven konstaterar Ekeröalliansen att det inte finns förutsättningar för ett partnerskap.   – Förra hösten visade olika aktörer intresse för att gå in som minoritetsägare… Läs mer

Mälaröarna får utökad trafik på fyra busslinjer när SL:s överskott på närmare en halv miljard kronor ska investeras. SL kommer att satsa över 100 miljoner kronor på busstrafiken i länet. Förslaget har tagits fram i en överenskommelse mellan Alliansen och Miljöpartiet. För Mälaröarna innebär detta att linjerna 309, 311, 312 och 315 får utökade turer.… Läs mer

  Den 12-15 oktober samlades representanter från moderatföreningar runt om i landet för att debattera förslag och ta fram ett samlat förslag inför valet 2018. Ekerömoderaterna företräddes av kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld. Under arbetsstämman debatterades och beslutades om ett samlat reformpaket, som rustar Sverige för framtiden. Det handlar om de största reformerna för nya jobb… Läs mer

För oss i Ekeröalliansen är det viktigt att vi kan erbjuda våra invånare ett sammahållet gång- och cykelvägnät som är framkomligt, trafiksäkert och trivsamt. En del i detta arbete har varit att sätta upp långsiktiga mål för hur vi utvecklar våra gång- och cykelvägar i kommunen och att alla våra cykelvägar ska vara belysta. Våra… Läs mer

Den 15 september kunde vi på insändarsidan i Mälarö Tidning läsa en del missförstånd om vilka beslut som fattats kring grovsopshämtningen. Hämtningen har varit en tidsbegränsad kampanj som kommunfullmäktige den 22 november 2016 beslutade att inte förlänga. Istället ändrar vi formen för grovsopshanteringen vilket samtliga politiska partier i kommunfullmäktige ställde sig bakom. Kampanjen har inte… Läs mer