Sanduddens skola förblir i kommunal regi samtidigt som valfriheten främjas genom en helt ny skola i fristående regi på Bryggarvägen. Det kommer Adam Reuterskiöld (M) att föreslå under kommunstyrelsens sammanträde den 4 april.   – Jag anser att alla elever borde ha rätten att själva få välja den skola och undervisningsform som passar honom eller… Läs mer

  Den 8 mars genomfördes Ekerömoderaternas årsmöte på Svartsjö slott. Utöver gäster som Moderaternas migrationspolitiske talesperson Johan Forssell samt trevligheter med middag och mingel valdes en ny styrelse. Att sitta i Ekerömoderaternas styrelse är ett stort förtroende från alla våra medlemmar, och vi är övertygade om att dem som fått förtroende kommer göra ett strålande… Läs mer

Lördagen den 4 mars meddelade Liberalerna genom en artikel i Svenska Dagbladet att de lämnar Allianssamarbetet i Ekerö kommun. Anledningen som meddelas är att partiet inte kan stå bakom Alliansens förslag om Sanduddens skola och kommunens aggerande kring mottagandet av nyanlända. Det innebär att Liberalerna övergår till att arbeta som ett självständigt parti. Moderaterna, Centerpartiet… Läs mer

Debattartikeln publicerades på Dagens Samhälle 2017-02-21.   Sverige står inför stora utmaningar framöver. Vi har på kort tid tagit emot fler nyanlända än någonsin tidigare, vi har en skenande bostadsbrist och en ökad otrygghet växer fram i stora delar av landet. Detta är frågor som kräver att regeringen kliver fram och tar ansvar, det kräver… Läs mer

I höstas meddelade Ekerö att kommunen inte tar emot fler nyanlända. Men nu har samtliga 106 personer som anvisats dit under 2016 fått en bostad. Det var i oktober som Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande i Ekerö, gav Migrationsverket beskedet om stopp för nyanlända. En månad senare följde Täby efter. – Det går inte att… Läs mer

Arbetet med en ny översiktsplan är i full gång och en samrådsversion är ute på remiss. En översiktsplan anger bland annat riktlinjer för hur kommunens utveckling ska se ut och vilka områden som ska bebyggas. Ekerö kommun beräknas växa snabbt under kommande år och en ny översiktsplan som skapar bra förutsättningar och markanvisningar för exempelvis… Läs mer