Den 12-15 oktober samlades representanter från moderatföreningar runt om i landet för att debattera förslag och ta fram ett samlat förslag inför valet 2018. Ekerömoderaterna företräddes av kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld. Under arbetsstämman debatterades och beslutades om ett samlat reformpaket, som rustar Sverige för framtiden. Det handlar om de största reformerna för nya jobb… Läs mer

För oss i Ekeröalliansen är det viktigt att vi kan erbjuda våra invånare ett sammahållet gång- och cykelvägnät som är framkomligt, trafiksäkert och trivsamt. En del i detta arbete har varit att sätta upp långsiktiga mål för hur vi utvecklar våra gång- och cykelvägar i kommunen och att alla våra cykelvägar ska vara belysta. Våra… Läs mer

Den 15 september kunde vi på insändarsidan i Mälarö Tidning läsa en del missförstånd om vilka beslut som fattats kring grovsopshämtningen. Hämtningen har varit en tidsbegränsad kampanj som kommunfullmäktige den 22 november 2016 beslutade att inte förlänga. Istället ändrar vi formen för grovsopshanteringen vilket samtliga politiska partier i kommunfullmäktige ställde sig bakom. Kampanjen har inte… Läs mer

Den 31 juli är sista möjliga dagen att anmäla sig som kandidat till kommun-, riksdag- och landstingsvalen. Vi vill därför påminna alla er engagerade medlemmar, förtroendevalda och medborgare som delar moderaternas värderingar att anmäla ert intresse för att representera moderaterna för att göra både Sverige och Ekerö kommun ännu bättre. Ni gör detta enkelt genom… Läs mer

Valdagen närmar sig med stormsteg och det har blivit dags för Moderaterna att rusta sig med skickliga kandidater som vill representera oss i riksdag, kommun och landsting. Vill du bidra till att arbetet att göra Ekerö till en av Sveriges bästa kommuner att leva och bo i, att vi får en kollektivtrafik och en sjukvård… Läs mer

Varje dag går kvinnor till sina jobb som företagare i vården, hemtjänsten och äldreomsorgen. De vårdar våra sjuka, undervisar våra barn och tar hand om våra äldre. För Ekerö kommun har deras insatser gjort att vi stolt kan titulera oss som Sveriges sjätte bästa skolkommun samtidigt som vi levererar Stockholms läns bästa hemtjänstverksamhet. Och för… Läs mer