Be Sociable, Share!

Vi vill önska dig varmt välkommen till kretsens årsmöte för 2017. Vi börjar med kaffe/te med tilltugg från kl 18.00. Vårt årsmöte börjar sedan kl 18.30. Efter årsmötet kommer vår förbundsordförande Kjell Jansson att hålla ett anförande. Kallade:    Samtliga medlemmar i Moderata Samlingspartiet i Botkyrka kommun. Tid:            19 april 2017 kl 18.30. Kaffe/te… Läs mer

Vi behöver slå fast att vi har allvarliga problem i flera av landets förortsmiljöer. Inte ”utmaningar” som Ebba Östlin (S) upprepar som ett mantra – utan PROBLEM. Alldeles för många står utanför arbetsmarknaden. Alldeles för många går ut skolan med ofullständiga betyg. Alldeles för många vanliga människor många faller offer när samhället sviker. Alldeles för… Läs mer

Moderaterna har tidigare anfört att Botkyrka behöver en flyktingpaus. Från att ha hävdat att ”Sverige kan ta emot ytterligare 163 000 flyktingar” har Ebba Östlin (S), efter vad vi kunnat läsa i lokaltidningen, kommit ikapp verkligheten och kommit överens med staten om att kommunen ska få ett lägre antal än anvisat under 2017. PWC konstaterar… Läs mer

Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Tullingepartiet anser att det inte är det bästa alternativet att, som majoriteten vill, lappa och laga en bro som inom en snar framtid ändå kommer att rivas. Delar av Albyvägen som går förbi Alby Centrum är i själva verket en bro. Man har upptäckt sprickor i bron som kräver åtgärder.… Läs mer

I Svenska Dagbladet 20 februari 2017 kunde vi läsa följande (av Ivar Arpi): ”På Botkyrka bibliotek har man också avstått från att köpa in boken. När jag ringer vill verksamhetschefen inte prata med mig, men sms:ar senare att de valt att inte ta in boken eftersom den är ”baserad på selektivt vald statistik”. När jag… Läs mer

Moderaterna anser att 300 000 kronor för ett huvudsponsorskap är alldeles för mycket skattemedel att lägga på ett enskilt evenemang som detta. Även sett i relation till vad ett huvudsponsorskap kan erbjuda, i form av marknadsföring etc. Vi menar på att kommunen ska kunna vara sponsor ändå, men till en maximal kostnad av 50 000… Läs mer

Moderaterna står i huvudsak bakom en omorganisation av medborgarkontoren och kontaktcenter. Det är rimligt att de två organisationerna slås ihop då de har liknande uppgifter: att hantera förfrågningar från medborgare och lättare ”hjälp till självhjälp” vid myndighetskontakter m.m. Medborgarkontoren träffar medborgarna fysiskt medan kontaktcenter hanterar inkommande telefonsamtal. Sammanslagningen skulle ju innebära fördelar som att vi… Läs mer

Utanförskap, som följd av långvarig arbetslöshet, bidragsberoende och dess konsekvenser, är ett betydande problem som bidrar till ökade klyftor. Den som söker bistånd på grund av akuta sociala problem eller tillfälliga ekonomiska svårigheter skall snabbt erbjudas individuellt anpassat stöd inom socialtjänsten. Budget- och skuldrådgivning skall alltid erbjudas den som söker ekonomiskt bistånd. För de som… Läs mer

Vi moderater är kompromisslösa kring att det interkulturella samhällsbygget inte ska innebära några kulturrelativistiska eftergifter. Tvärtom, basen måste vara sekulära, västerländska demokratiska värderingar och ideal. När dessa är ömsesidigt accepterade kan interkulturella samtal ta vid. Jämställdhet mellan man och kvinna, att göra rätt för sig genom att arbeta och betala skatt, respektera demokratin och rättsstaten,… Läs mer

En markaffär där köpeskillingen är 1,6 miljarder kronor och finansieras med ökad upplåning bör samtliga risker tas på största allvar. Det har, under flera år nu, förts diskussioner mellan kommunen och staden, där kommunen försökt förhandla med staden om ett ”återköp”. Detta har då främst handlat om obebyggd mark, de summor som har diskuterats har… Läs mer