Be Sociable, Share!

Alltför många människor känner sig otrygga i sitt bostadsområde när de är ute och promenerar, går och handlar eller besöker släkt och vänner. Vi moderater vill inte att Botkyrka ska vara känd som en otrygg kommun. Alla måste ta ett större ansvar för att tryggheten ska öka. Kommunen ska ha en tydlig roll som samordnare… Läs mer

25 miljoner kronor, som det prognostiserade underskottet pekar på i nuläget, är väldigt mycket pengar och vi moderater ser, som en konsekvens av detta, stora svårigheter i att hämta hem underskottet. Vilken skolform är det som får skära ner i sin budget? Vilket område kommer få sin budget kapad? En sådan felbudgetering när det gäller… Läs mer

Det är bekymmersamt att balanskravsresultatet inte ser ut att uppnås. Räknar man bort försäljningen av Samariten ser vi ut att gå mot ett minusresultat. Med SKL:s prognoser i åtanke för åren 2018-2019, där kommunerna i genomsnitt förutspås behöva höja kommunalskatten med 1,82 kr ser det ännu värre ut. Vi är vidare av uppfattningen att nämnderna… Läs mer

Vi välkomnar majoritetens inriktning på vad det är som ska omprövas och på vilka områden effektiviseringar bör ske. Det är för lite, för sent, men det är i alla fall en bättre inriktning. När kommunens siffror blir sämre blir det tydligt att även Socialdemokraterna har förmågan att se vad som ska ses som icke-kärnverksamhet. Vi… Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2017-05-24 Botkyrka inte ens lagom I tidskriften Dagens Samhälles ranking tappar Botkyrka ytterligare och är nu på plats 28 av 29 i en jämförelse av landets storstadskommuner. En låg attraktivitet och en låg utbildningsnivå är det som främst drar ner kommunens placering i totalrankningen av Sveriges storstadskommuner. Botkyrka är den lägst rankade storstadskommunen i… Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2017-05-16 Botkyrkas glädjebetyg är oacceptabla! SVT rapporterade idag om att bl.a. Botkyrka är en av de kommuner som sätter alldeles för höga betyg till sina elever – jämfört med hur dessa klarar sig på de nationella proven. I Botkyrka är den siffran hela 33 %. Moderaterna i Botkyrka är mycket kritiska. – De här… Läs mer

Utvärderingen visar att kommunens sponsring inte har varit så lyckosam och kommunen inte får igen tillräckligt av de skattemedel som läggs (i form av exempelvis uppskattat marknadsförings- och kommunikationsvärde). Detta är något vi moderater har flaggat för länge och påpekar när kommunen hoppar på att sponsra t.ex. ännu en orienteringstävling. Istället för att lägga in… Läs mer

Den nya parkeringsstrategin handlar i grunden om att den politiska majoriteten (S+V+MP) vill hitta vägar till att minska bilismen i Botkyrka. Detta genom att få bort ytkrävande parkeringar i kollektivtrafiknära lägen, införa parkeringsavgifter samt prioritera kollektivtrafik, cykel- och gångtrafikanter framför bilister. Vi är inte lika bilfientliga som majoriteten. Det finns många som behöver bilen av… Läs mer

Vi moderater är sedan länge (och med kända argument) tveksamma till kommunens engagemang i Fair Trade/Rättvisemärkt. Vi anser därför att detta bör lyftas ur policyn. Vi vänder oss vidare emot ambitionen att tvinga fram olika typer av sociala krav på den privata – och fria – företagsamheten. Det är färre och inte fler pålagor företagarna… Läs mer