Be Sociable, Share!

PRESSMEDDELANDE 2017-05-24 Botkyrka inte ens lagom I tidskriften Dagens Samhälles ranking tappar Botkyrka ytterligare och är nu på plats 28 av 29 i en jämförelse av landets storstadskommuner. En låg attraktivitet och en låg utbildningsnivå är det som främst drar ner kommunens placering i totalrankningen av Sveriges storstadskommuner. Botkyrka är den lägst rankade storstadskommunen i… Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2017-05-16 Botkyrkas glädjebetyg är oacceptabla! SVT rapporterade idag om att bl.a. Botkyrka är en av de kommuner som sätter alldeles för höga betyg till sina elever – jämfört med hur dessa klarar sig på de nationella proven. I Botkyrka är den siffran hela 33 %. Moderaterna i Botkyrka är mycket kritiska. – De här… Läs mer

Utvärderingen visar att kommunens sponsring inte har varit så lyckosam och kommunen inte får igen tillräckligt av de skattemedel som läggs (i form av exempelvis uppskattat marknadsförings- och kommunikationsvärde). Detta är något vi moderater har flaggat för länge och påpekar när kommunen hoppar på att sponsra t.ex. ännu en orienteringstävling. Istället för att lägga in… Läs mer

Den nya parkeringsstrategin handlar i grunden om att den politiska majoriteten (S+V+MP) vill hitta vägar till att minska bilismen i Botkyrka. Detta genom att få bort ytkrävande parkeringar i kollektivtrafiknära lägen, införa parkeringsavgifter samt prioritera kollektivtrafik, cykel- och gångtrafikanter framför bilister. Vi är inte lika bilfientliga som majoriteten. Det finns många som behöver bilen av… Läs mer

Vi moderater är sedan länge (och med kända argument) tveksamma till kommunens engagemang i Fair Trade/Rättvisemärkt. Vi anser därför att detta bör lyftas ur policyn. Vi vänder oss vidare emot ambitionen att tvinga fram olika typer av sociala krav på den privata – och fria – företagsamheten. Det är färre och inte fler pålagor företagarna… Läs mer

Vi moderater har nu tagit del av 2016 års kvalitetsredovisning som bl.a. utvärderar Botkyrkas kommunala hemtjänst. Den årliga kvalitetsredovisningen är ett viktigt instrument för att förbättra kvaliteten i nämndens verksamheter. Här kan vi också jämföra oss mot andra kommuner, mot länet och mot riket i stort. Tyvärr kan vi konstatera att Botkyrkas hemtjänst är näst… Läs mer

Det finns inte enbart positiva saker att ta med sig när vi kan konstatera att kommunen ger ett historiskt stort överskott på 281 miljoner kronor. Botkyrka har inte fullgod kvalitet i välfärdens kärna; såsom omsorgen, skolan, socialen. Vi kan läsa om hur Margit inte får plats på ett särskilt boende och om hur kommunens hemtjänst… Läs mer

Vi vill önska dig varmt välkommen till kretsens årsmöte för 2017. Vi börjar med kaffe/te med tilltugg från kl 18.00. Vårt årsmöte börjar sedan kl 18.30. Efter årsmötet kommer vår förbundsordförande Kjell Jansson att hålla ett anförande. Kallade:    Samtliga medlemmar i Moderata Samlingspartiet i Botkyrka kommun. Tid:            19 april 2017 kl 18.30. Kaffe/te… Läs mer