Be Sociable, Share!

Nu tar majoriteten fram en ny vision för utvecklingen av Hågelbyområdet. En vision som Moderaterna menar saknar flera viktiga komponenter. Det finns flera skäl till att vi är där vi är idag kring Hågelbyparkens utveckling. Den styrande majoriteten S+V+MP bär ett stort ansvar som i den sista rundan trodde att en aktör med några plastdinosaurier… Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2018-01-09 Våra svenska värderingar ska gå före nyanländas! Den politiska majoriteten vill sjösätta ett projekt där man vill utreda hur ett s.k. ”interkulturellt flyktingmottagande” ska se ut. Vi har redan sett hur majoriteten har börjat ge efter för särkrav, kring exempelvis införandet av separata badtider för kvinnor. Moderaterna i Botkyrka är därför oroliga och… Läs mer

Vår budget präglas av fokus på välfärden med prioriteringarna främst inriktade på verksamhet för barn, unga, äldre och personer med behov av stöd och hjälp. Utöver detta finns det även ett utrymme för en välbehövlig skattesänkning på 25 öre; ett förslag som såväl ökar den egna friheten som signalerar att överskott är något som bör… Läs mer

Vid en jämförelse av Botkyrka med liknande kommuner, som ex. Huddinge, så finns avsevärda skillnader. Det är tydligt att Huddinge-Stockholms VA-taxa är mer förmånlig för byggherrar som vill förtäta och bygga fler lägenheter på samma tomtyta. Vidare, Botkyrka kommuns ”typhus”-beräkningar med 15 stycken lägenheter per hus blir missvisande, där vi placerar oss i mitten på… Läs mer

I förslaget till biblioteksprogram finns det en inledande text där kommunen pekar på mångfald, diskriminering, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, kommunens interkulturella strategi etc. Kommunen har sedan tidigare kritiserats skarpt av JO för att inte följa svensk lagstiftning; bibliotekslagen likväl som grundlagen, då man har satt egna subjektiva och politiska åsikter före svensk lagstiftning. JO… Läs mer

Migrationspolitiken är en nationell angelägenhet och det är riksdag och regering som stiftar lagarna och sätter spelreglerna. Kommunerna har via anvisningslagen en skyldighet att bistå staten genom att exempelvis tillhandahålla boende. Samtidigt är det alltjämt så, att det finns en s.k. ”finansieringsprincip” mellan Sveriges kommuner och landsting och staten sedan ca 25 år tillbaka och… Läs mer

Föreningen Varken Hora Eller Kuvad (VHEK) har gjort en kartläggning av förekomsten av diskriminering och förtryck i hederns namn bland 1100 ungdomar och 50 tals föräldrar. I rapporten, som heter ”ELVAHUNDRA”, behandlar en hel del saker såsom äktenskap, begränsning av val av partner, homosexualitet, sex före äktenskapet, kontroll av privatliv och mycket mer. I undersökningen ingår även ungdomar… Läs mer

Ingen har nog undgått turerna kring biblioteksverksamheten i Botkyrka kommun. I vintras/våras vägrade biblioteken köpa in boken ”Massutmaning” av Tino Sanandaji, trots att flera medborgare varit intresserade och även fått beskedet att den skulle köpas in. Men av någon anledning så ”ändrade sig” biblioteken, och boken köptes inte in med vaga hänvisningar till att man inte… Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2017-09-08 Kostnaden för mottagandet tränger ut välfärden När en person fyller 18 år under asylprocessen övergår personen från att vara ett kommunalt ansvar till ett statligt. Det innebär att personen måste flytta från ett boende i en kommun till ett statligt anläggningsboende. I media har detta kallats ”flyttkarusell”. Den rödgröna regeringen inför nu ett… Läs mer