Politik

Vi vill göra Vaxholm bättre

Vi vill göra Vaxholm bättre

Vi moderater vill rusta och värna de historiska värden som Vaxholm erbjuder. Samtidigt bejakar vi en ansvarsfull utveckling som är till gagn för vår kommun och invånare.

Vaxholm ska vara den plats där det gamla kan samverka med det nya.

Att bo, leva och arbeta i Vaxholm ska vara ett enkelt val och vårt uppdrag är därför att skapa ett ännu bättre Vaxholm. Det gör vi genom att erbjuda hög kvalitet i alla våra verksamheter och valfrihet till en så låg skattesats som möjligt. Vi tror på individens vilja och förmåga att skapa möjligheter utifrån sina drömmar och vårt ansvar är att skapa förutsättningarna.

Havet, tryggheten och naturen i kombination med tillgängligheten gör Vaxholm till våra drömmars stad. En kommun som erbjuder en unik livskvalitet där vi lever skär- gårdsliv till vardags och samtidigt har närheten till huvudstadens puls.

Vi moderater vill se Vaxholm stärkas som en livskraftig kommun med en skola och äldreomsorg i toppklass där varken kvalitet eller valfrihet är prutbart. Här ska våra företagare, tillika välfärdsskapare, kunna fortsätta att utvecklas. De är en viktig grundbult för Vaxholms ekonomi och bidrar till en stor del av våra skatteintäkter.

Varje skattekrona måste skapas innan den kan fördelas till skola, omsorg och övrig kommunal ser- vice.

Vi vill stärka samhörigheten och utveckla den kommunövergripande identiteten. Lika självklart som vi i Vaxholm är öbor ska vi också känna att vi är vaxholmare.

Den lokala demokratin med möjligheten att påverka din livsmiljö ska stärkas. Utöver ökad transparens och förbättrad kommunikation ska den kommunala servicen gentemot medborgarna höjas.

Kommunen ska inspirera och vara en förebild när det gäller att minska klimatavtrycket. Utbyggnaden av gång- och cykelvägar är kraftigt eftersatt och ska prioriteras såväl för en positiv klimatpåverkan som för att höja tryggheten och trafiksäkerheten.

Vi värnar känslan för Vaxholm och vill, tillsammans med dig och för dig, skapa ett ännu bättre Vaxholm.


Vi gör Vaxholm bättre genom;

  1. att avsevärt korta ner handläggningstider och utveckla service-och tjänstegarantier,
  2. att utöka IT-stöd och nya digitala lösningar där ett axplock är Webbdiarium, appar, QR koder, chattfunktion på kommunens hemsida,
  3. att jobba systematiskt och strategiskt med medborgardialoger, utföra uppsökande samråd och ha workshops i tidiga skeden av olika utvecklingsprojekt,
  4. att enkelt kunna tycka till via appar, enkäter och workshops,
  5. att utveckla den kommunala servicen gentemot stadens invånare med ett servicecenter/kontaktcenter i Rådhuset,


Bifogade filer