Politik

Så bygger vi framtidens Vaxholm

Så bygger vi framtidens Vaxholm

Vi moderater vill att tillväxten sker i en sådan takt att man känner sig hemma i kommunen och samtidigt kan uppskatta en nödvändig utveckling.

Att värna öarnas olika unika kvaliteter och omgivning såsom när- heten till naturen, skogsmark, grönområden och havet är viktigt när vi planerar kommunens fortsatta utveckling.

Precis som i många andra kommuner påverkar den demografiska utvecklingen även Vaxholm. I det långa perspektivet är det avgörande att kommunen skapar möjlighet för byggnation av fler och varierade bostäder för unga, barnfamiljer och seniorer vilket skapar förutsättningar för en levande stad året runt. Infrastruktur och tillväxt ska gå hand i hand.

Olika typer av bostäder är viktigt och positivt för att en plats skall utvecklas. Vaxholms unika geogra- fiska läge gör att många människor väljer att bosätta sig här och vi vill fortsätta att ge möjligheter att för- verkliga drömmen om ett eget hem.

Moderaterna säger därför också nej till en ny fastighetsskatt som skulle omöjliggöra för många att kunna bo och bo kvar i Vaxholm.


Framtidens Vaxholm skapar vi genom att;

  1. värna om de värden som invånare i staden värdesätter, som t.ex. karaktär, närheten till natur, grönområden och vatten när vi planerar för framtidens Vaxholm,
  2. rusta det vi äger,
  3. involvera vaxholmarna tidigt i kommande byggprocesser,
  4. se över gällande detaljplaner och se om vi kan tillskapa fler boenden i Vaxholm genom att tillåta t.ex. dubbla kök på befintliga fastigheter, vilket skulle kunna innebära att en villafastighet kan bestå av två hushåll,
  5. skapa möjligheter för företag att etablera sig och expandera,
  6. göra klart arbetet runt översiktsplanen för att säkerställa att staden utvecklas på ett hållbart och tilltalande sätt, med fokus på att bevara känslan av skärgårdsstad,
  7. se över möjligheten för att fler inom kommunen ska ha möjlighet att bygga ett Attefallshus,
  8. byggnationen av hyreslägenheterna som avtalades mellan det moderatledda styret och L, C och MP ska fullföljas enligt överenskommelsen,
  9. hänsyn tas till infrastruktur.


Bifogade filer