Politik

Sjukförsäkringen
Moderaterna

Sjukförsäkringen

Samhällets insatser ska förebygga sjukskrivningar och hjälpa människor tillbaka till arbetslivet. Den som är sjuk eller skadad och inte kan arbeta ska självklart ha rätt till ersättning, vård och rehabilitering. Men den som har eller får tillbaka sin arbetsförmåga ska alltid få stöd och hjälp att komma tillbaka i arbete. Sjukförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet för den som inte kan arbeta på grund av nedsatt arbetsförmåga. Men den får inte ha inlåsande effekter utan vara utformad så att den främjar återgång i arbete. Det är mycket viktigt för regeringen att alla som kan står till arbetsmarknadens förfogande samt anstränger sig för att få ett jobb och blir självförsörjande. Arbete skapar välstånd och motverkar enskilda människors fattigdom.

En fungerande rehabilitering

Antalet långa sjukskrivningar ökar i Sverige. Nästan hälften av alla sjukskrivningar beror på
psykisk ohälsa. Den utvecklingen måste vändas. Den som behöver stöd och rehabilitering ska få det och ska inte hamna i långa sjukskrivningar. Att ta bort tidsgränserna i sjukförsäkringen riskerar att leda till att fler förtidspensioneras och att aktörerna i rehabiliteringskedjan väntar för länge med viktiga åtgärder. Ju längre någon är
sjukskriven, desto större är risken att den sjukskrivne aldrig kommer tillbaka till arbetsmarknaden. Sjukskrivning är en medicin med många allvarliga biverkningar. Rehabiliteringsinsatserna måste vara aktiva och komma så tidigt som möjligt för den som är sjukskriven, med tydliga tidsgränser. Erfarenhet visar att tidsgränser är viktiga i rehabiliteringsarbetet.

Moderaterna vill:

 • Återinföra den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen för att stärka rehabiliteringskedjan.
 • Utreda ett nytt spår i rehabiliteringskedjan för psykisk ohälsa.
 • Stärka anställdas möjligheter att få förebyggande behandling via arbetsgivaren.
 • Införa en förebyggandegaranti mot psykisk ohälsa.
 • Genomföra särskilda satsningar på arbetsmiljökontroller i särskilda riskyrken (t ex barnmorskor,
  sjuksköterskor, grundskollärare, vård- och omsorgspersonal, samt gymnasielärare).

Den moderatledda regeringen genomför:

 • Nya mål för sjukförsäkringen betonar bland annat att långvarig sjukfrånvaro ska motverkas
  genom att tidigt klarlägga behov av rehabilitering och verka för att åtgärder vidtas för en effektiv
  rehabilitering.

Bifogade filer