Politik

Ett aktivt båtliv och en levande skärgård

Ett aktivt båtliv och en levande skärgård

Stockholms skärgård består av cirka 30.000 öar varav ca 70 hör till Vaxholm. Möjligheten att kunna röra sig nästintill fritt i en så speciell naturmiljö är fantastiskt. Att Vaxholm är välkänt som skärgårdens huvudstad skapar stora möjligheter, men innebär samtidigt ett lika stort ansvar.

Vaxholm är en liten del av Stockholmsregionen, men en central del för att kunna skapa de förutsättningar som krävs för en levande skärgård och för ett aktivt vatten- och båtliv året runt. 

Vaxholm ska vara tillgängligt för våra öbor, båtfolk, yrkestrafik och alla företagare där båten är det självklara eller det enda transportmedlet till och från arbetsplatsen i vår övärld. 

Båtlivet har en positiv inverkan på näringslivet för kommunen i stort, då det bidrar till en ökad turism, bosättning och stärker kommunens varumärke.


Vi vill förbättra båtlivet och skapa mervärden genom att;

  1. utöka bryggor för att möjliggöra tilläggning under kortare tider, uppmuntra utbyggnad av våra hamnar så att fler gästplatser och besöksbryggor skapas,
  2. lösningar för laddinfrastruktur, bränsletillförsel och andra behov i miljö- och säkerhetshänseende ska byggas in och utvecklas i kajområdet,
  3. möjliggöra för våra sjömackar att bygga ut med fler pumpar så att biobränslen och miljövänliga bränslen (t.ex. Ecopar, HVO) idag och i framtiden ska vara tillgängliga på våra sjömackar,
  4. möjliggöra och utveckla hanteringen för båtavfall och bygga ut stationer för septiktankstömning,
  5. sjömackarna bevaras på centrala platser i våra hamnar på Vaxön. De utgör en mycket viktig samhällsfunktion,
  6. skapa plats för marina verksamheter,
  7. samverka med våra grann skärgårdskommuner för ett mer hållbart båtliv,
  8. skapa förutsättningar för en modern hamn för Kustbevakning och Sjöpolis för att ha som alternativ utgångshamn för sitt arbete för ökad sjösäkerhet,
  9. undersöka möjligheten för att kunna erbjuda entreprenörer eller privatpersoner att placera moderna husbåtar för att öka utbudet av lång- eller korttidsbostäder.

Bifogade filer