Politik

En ansvarsfull ekonomisk politik

En ansvarsfull ekonomisk politik

Kommunen ska erbjuda invånare och företag en hög kvalitet och servicenivå till en så låg kostnad som möjligt. För att kunna göra det krävs en ansvarsfull ekonomisk politik, där fokus ligger på att varje skattekrona ska användas på bästa möjliga sätt. Det är viktigt att vi hushåller med våra kommunala resurser.


Målsättningen för den kommande mandatperioden är att höja kvaliteten och servicenivån på välfärdstjänsterna i kommunen och säkerställa att en så stor del som möjligt av varje skattekrona ska gå till kärnverksamheten.Den framtida ambitionen är att kunna sänka skattesatsen och minska uttaget från kommuninvånarna. Det förutsätter dock att ekonomin fortsätter att utvecklas och att det finns utrymme i kommande budgetramar.


Utifrån rådande världsläge behöver Vaxholm ledas och utvecklas med vetskapen om att de ekonomiska förutsättningarna snabbt kan ändras. Det krävs mod för att kunna prioritera och att ta ansvar. Att lita till statsbidrag är inte ansvarsfullt.


Du förtjänar trygghet och stabilitet. Därför vill vi leda ett majoritetsstyre tillsammans med andra partier för att göra Vaxholm tryggare och bättre rustat för framtiden.


En ansvarsfull ekonomisk politik uppnår vi genom;


  1. sänkt skatt om utrymme finns utan att tumma på kvalitetskraven i våra skattefinansierade verksamheter,
  2. ordning och reda i kommunens finanser och att kunna prioritera med ett tydligt politiskt ledarskap,
  3. starka finanser som är en förutsättning för nödvändiga investeringar och en hög kvalitet i verksamheterna,
  4. att styra mot ett effektivare nyttjande av kommunens egna resurser,
  5. bygga upp en långsiktigt hållbar ekonomi som tryggar även Vaxholms framtida generationer,
  6. skapa förutsättningar för våra företagare,
  7. erbjuda fler digitala tjänster till kommuninvånarna.


Bifogade filer