Politik

Ekonomi

Ekonomi

Vi lovar inte allt till alla, men vi håller det vi lovar. Och det gör vi genom en ansvarsfull ekonomisk politik.

En grundförutsättning för att de offentligt finansierade verksamheterna ska fungera uthålligt och deras kvalitet ska kunna utvecklas är en stark ekonomi och stabila offentliga finanser. Att ta ansvar för en sund kommunal ekonomi är en hörnsten i Moderaternas politik.

Skattepengar ska användas effektivt och rätt. De ska åstadkomma så mycket skola, omsorg och annan kommunal verksamhet som möjligt. Vårt fokus ligger på välfärdens kärna och skatteuttaget ska huvudsakligen begränsas till att ombesörja dess centrala behov. Kommunen ska endast ta ut så mycket skatt från invånarna som behövs. Vi vill minska väsbybornas beskattningsbörda.

Att sänka skatten gör att väsbybon får behålla mer av vad hon eller han arbetar ihop varje månad. Dels bidrar sänkta skatter till att fler får jobb. Dels är det en frihetsfråga – istället för att politiker och byråkrater ska bestämma vad du ska göras med dina egenförvärvade pengar så ska du få göra det.

Vi har en långsiktighet i den ekonomiska hanteringen och planeringen. Vi ska spara i ladorna i goda tider för att inte riskera att drabbas hårt när tiderna blir sämre. Därför värnar vi ett starkt resultat; att det blir ett årligt överskott som är stort nog för att klara den egna finansieringen av framtida investeringar.

Vi vill möjliggöra för enskilda individer, civilsamhälle och det lokala näringslivet att bidra till samhällsutvecklingen i bred bemärkelse. Som ett led i det arbetet vill vi öka möjligheten för enskila och andra aktörer att även kunna bidra till den offentliga finansieringen. Tidigare har kommunen kunnat arbeta med sponsring vid idrottsanläggningar på ett framgångsrikt sätt. Vi vill bredda denna möjlighet till att omfatta även andra delar av den kommunala verksamheten eller planerade investeringar. Med externa tillskott från parter som vill bidra lite extra kan vi även på detta sätt hålla nere väsbybornas skattebörda.

Väsbymoderaterna vill:


  • Sänka skatten
  • Långsiktigt ha en lägre kommunalskatt än median i länet
  • Värna soliditetsmålet om 30 %
  • Värna resultatmålet om 2,5 %
  • Från regering och riksdag söka ersättning för de delar av statliga åtaganden som trygghetsarbete, arbetsmarknadsinsatser mm. som kommunen blir tvungen att stå för
  • Införa möjligheter för privatpersoner och externa att delta i kommunal finansiering av verksamheter och investeringar


Bifogade filer