Nyheter

Stockholms Län
2024-05-31

Moderaterna presenterar 15 konkreta förslag för hur europeisk säkerhet ska byggas.

Europa upplever nu det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskrigets slut. Rysslands olagliga anfallskrig mot Ukraina hotar hela Europas säkerhet och kräver att EU håller ihop. Vårt stöd till det ukrainska folkets kamp för frihet och självbestämmande måste därför vara orubbligt. EU ska stödja Ukraina så länge som det krävs.


– Mot bakgrund av det allvarligaste säkerhetsläget sedan andra världskriget slut lägger vi fram en rad förslag för att stärka EU:s roll på försvarsområdet. Vi föreslår utbildning av fler ukrainska soldater, en starkare europeisk försvarsindustri och utvecklat samarbete mellan EU och Nato, säger Pål Jonson.


– Moderaterna går till val på ett fritt och säkert Europa. Därför ska EU stödja Ukraina så länge som det krävs. Det behövs fler sanktioner mot Ryssland och att vi använder frysta ryska tillgångar för att stödja Ukraina. Dessutom måste EU upphandla mer militär materiel för Ukraina även från länder utanför unionen. Vi vill också att en betydligt större del av EU:s gemensamma resurser används för försvarsändamål. EU måste ta ett större ansvar för den egna säkerheten, säger Tomas Tobé. 

Moderaternas förslag:

 1. Inför fler sanktioner mot Ryssland och använd frysta ryska tillgångar för att stödja Ukraina. 
 2. Upphandla militär materiel avsedd för Ukraina även från länder utanför unionen. 
 3. Öka antalet ukrainska soldater som utbildas inom ramen för EU-insatser. Ambitionen bör vara att EU ska ha utbildat 100 000 soldater vid årets slut. 
 4. Ge EU möjlighet att fatta utrikespolitiska beslut med kvalificerad majoritet. 
 5. Använd en större del av EU:s gemensamma resurser till försvarsändamål. 
 6. Inrätta en egen EU-kommissionär med fokus på att stärka europeisk försvarsindustri, försvarsforskning och rymdförmåga.  
 7. Ta fram en färdplan för hur samarbetet mellan EU och Nato ska stärkas. 
 8. Ändra riktlinjerna i EU:s taxonomi så att inte investeringar i försvarssektorn diskrimineras.  
 9. EU:s försvarsfond ska riktas mot att utveckla särskilt viktiga system, utifrån erfarenheterna i Ukraina, som till exempel behovet av luftvärn. 
 10. Produktionen av vapen och ammunition inom EU ökas. 
 11. Det försvarsindustriella programmet (EDIP) ska komma på plats så snart som möjligt för att stärka Europas försvarsindustri och även Ukrainas försvarsindustri. 
 12. Nästa kommission ska snabbutreda vilka miljöregler som hämmar militär tillväxt och övning samt ge möjlighet till undantag så länge säkerhetsläget i Europa kräver det.  
 13. EU måste minska byråkratin när det gäller militär rörlighet i Europa samt förbättra samarbetet mellan EU och Nato för att stärka genomförandet av Natos försvarsplanering. 
 14. Cybersäkerheten inom EU behöver stärkas genom att efterlevnaden av NIS2-regelverket säkerställs och att EU:s samlade förmåga till civil beredskap ökar. 
 15. EU:s samlade förmåga till civil beredskap och krishantering stärks och utvecklas för att även kunna hantera konsekvenserna av konflikt och/eller krig.