Politik

Gängkriminaliteten
Moderaterna

Gängkriminaliteten

Gängvåldet eskalerar i Sverige. År 2020 inträffade fler skjutningar och fler personer blev ihjälskjutna än någonsin tidigare. Det sker i genomsnitt en skjutning eller sprängning varje dag. Och Sverige ligger i Europatoppen för dödligt, gängrelaterat, skjutvapenvåld. Det här är ett stort hot mot Sverige, som den socialdemokratiska regeringen inte klarar av att hantera. Moderaterna vill genomföra stora förändringarna för att knäcka gängen. 

Socialdemokraterna har i varje regeringsförklaring sedan 2015 lovat att knäcka gängen. Men utvecklingen blir allt värre. Situationen är ytterst allvarlig, men den är inte hopplös. Det går att vända utvecklingen. Moderaterna har därför föreslagit ett åtgärdspaket mot gängkriminaliteten med tio mönsterbrytande åtgärder. 

Det här är ett stort hot mot Sverige, som den socialdemokratiska regeringen inte klarar av att hantera.

Dubbla straff för gängkriminella

Moderaterna vill fördubbla straffen för gängkriminella. Det handlar om att införa en straffskärpningsgrund i brottsbalken som leder till dubbla straff för ett antal brott som har koppling till uppgörelser i kriminella gäng.

– Misshandel, rån och olaga hot.

– Olaga frihetsberövande och utpressning.

– Våld och hot mot tjänsteman samt övergrepp i rättssak. 

En sådan gängbestämmelse finns redan idag i Danmark och den användes när svenska gängkriminella dömdes till långa fängelsestraff för en dödsskjutning.

Det ska också vara straffbart att vara med i ett kriminellt gäng. Det skulle leda till att fler gängmedlemmar får långa fängelsestraff och att polisen får bättre möjligheter att slå till mot gängen. Med gäng menas grupper som begår allvarliga brott, i första hand grova våldsbrott. Men det kan också handla om grova narkotikabrott eller systematiska bedrägerier.

Moderaternas förslag:

  • Fördubbla straffen för gängkriminella genom att införa en straffskärpningsgrund för vissa allvarliga brott.
  • Inrätta ett straffrättsligt förbud mot att vara med i kriminella gäng.

Ge polisen utökade möjligheter att avlyssna gängmedlemmar

Möjligheten att avlyssna gängkriminella har visat sig vara ett mycket effektivt verktyg för att bekämpa gängen och gängkriminalitet. Det visar båda de internationella insatserna i ”Encrochat” och ”Trojan Shield”. Men i Sverige har polisen inte möjlighet att avlyssna gängkriminella i förebyggande syfte, utan det krävs konkreta misstankar om brottslighet för att få tillstånd om avlyssning. Det vill vi ändra på genom att ge polisen utökade möjligheter att avlyssna kriminella gäng. 

Moderaterna föreslår därför att det ska vara möjligt för polisen att avlyssna gängmedlemmar i förebyggande syfte. Polisen får då möjlighet att stoppa allvarliga brott innan de begås. Den möjligheten finns idag för terrorist- och spioneribrott enligt den så kallade utredningslagen. Moderaterna menar att förebyggande avlyssning även ska vara möjligt för grova brott som begås inom ramen för gängkriminalitet. Med vårt förslag skulle det vara en domstol som beslutar om polisen ska få tillstånd till förebyggande avlyssning. 

Moderaternas förslag:

  • Ge polisen möjlighet att avlyssna gängkriminella utan att det finns en konkret brottsmisstanke.

Tillåt anonyma vittnen

Idag är det inte möjligt för privatpersoner att vittna anonymt i domstol. 

Men gängens våldskapital bidrar till att många inte vill eller vågar vittna. Det gör den organiserade brottsligheten särskilt svår att utreda. Vi vill därför att ett system med anonyma vittnen införs som förenklar för vittnen att våga berätta om vad de sett. En sådan möjlighet finns sedan år 2001 i Norge.

Moderaternas förslag:

  • Inför ett system med anonyma vittnen i Sverige.

Läs mer om Moderaternas förslag mot gängen här:

Bifogade filer