Nyheter

Moderaterna i Upplands-Bro
2022-07-02

Moderaterna i Upplands-Bro värnar arbetslinjen

Med arbetslinjen menar Moderaterna att var människa ska ha möjligheten att gå till ett jobb. Sverige har idag en av Europas högsta arbetslösheter och utanförskapet växer.

För att vi ska ha råd med välfärden måste fler komma i arbete och det börjar alltid med ett första jobb.

I Upplands-Bro ska hjälp fortsätta erbjudas med krav på deltagande i arbetet för att man ska kunna komma ut på arbetsmarknaden igen. Om det går ska alltid målet vara en egen försörjning.