Nyheter

Stockholms Län
2023-06-19

Moderaterna i Stockholms län föreslår sänkt reavinstskatt på bostäder för att öka rörligheten på bostadsmarknaden

Det måste bli lättare att hitta en bostad, inte minst i storstadsregionerna. Därför föreslår Moderaterna i Stockholms län sänkt reavinstskatt vid bostadsförsäljning, för att öka rörligheten på bostadsmarknaden.

- Vi vill göra det mer attraktivt för människor som vill växla ned från ett hus eller en större lägenhet att sälja och flytta till mindre. Flyttkedjorna fungerar dåligt och idag lönar det sig inte för många att sälja en större bostad och köpa något mindre, säger Michaela Fletcher (M), ordförande för Moderaterna i Stockholms län. 

Inte minst i storstäderna är det svårt för människor med vanliga inkomster att köpa sig en stor lägenhet till familjen eller ett hus med den frihet, trygghet och det lugn som ett eget hem med kanske en liten trädgård erbjuder. Av den anledningen väljer många familjer att lämna storstäderna för att kunna uppfylla den drömmen. Det vill vi förändra.

Moderaterna i Stockholms län har antagit en proposition på länsförbundsstämman som nu blivit en motion till Moderaternas partistämma i höst. Frågan kommer att behandlas av Moderaternas partistämma i höst. Moderaterna i Stockholms län avser samla stöd i hela landet för att driva igenom denna förändring.


Mer info:

Skatten vid försäljning av bostäder är idag 22 procent. Moderaterna i Stockholms län föreslår en sänkning av reavinstskatten och tar som exempel upp en nedtrappning av reavinstskatten beroende på hur länge man ägt bostaden. Beslutet från stämman preciserar dock inte i detalj vilken nivå som är mest optimal, detta måste givetvis utredas vidare.

Partistyrelsen kommer att behandla motionen efter sommaren och den kommer sedan att behandlas under Moderaternas partistämma i Umeå den 19-22 november 2023.