Nyheter

Solna
2023-01-18

På Solnas gator ska gängen inte få fäste.

Brottsligheten som breder ut sig runt om i Stockholm lämnar inga stadsdelar oberörda. För att våra unga ska vara trygga i sina bostadsområden måste vi bekämpa kriminella gäng och de som drar in ungdomar i brottslighet.

Här är några av de saker som måste göras för att förebygga att kriminella etablerar sig i vår stad:

- Vi måste få fler poliser till Solna, hårdare straff och fler verktyg för att motverka de kriminella gängen. Justitieministern och den nya regeringen måste få allt stöd den kan få att genomföra viktiga reformer snabbt.

- Satsa på jobbfabriken så vi fångar upp ungdomar i Solna på glid. Vi behöver upprätthålla arbetslinjen så att ungdomar får jobb i stället för att hamna i klorna på kriminella gäng.

- Samarbeta med polis, fastighetsägare och föreningar för att öka tryggheten i våra stadsdelar, vilket tidigare gett ökad polisnärvaro, mer belysning och ökad trygghet. Det vill vi göra på fler platser i Solna.

- Satsa på det drogförebyggande arbetet, det slår undan benen för marknaden att sälja droger.

- Sätta upp tillfälliga kameror om en stadsdel återkommande drabbas av brott. Det har prövats och ger bra resultat.